Heerschappij van de angst

Greene, Graham. [Translated by Schaap, H. W. J.]. Heerschappij van de angst. (Original Title: The Ministry of Fear). Amsterdam: Contact, 1969. 247 pages. 1 Volume. Sixth Edition. 12 cm. x 19,5 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

3,50

In stock

Product ID: 5885 SKU: SKU-2320 Category:

Nederlands:

Het boek gaat over angst tijdens de Tweede Wereldoorlog in Engeland, waar de angst voor een Vijfde Colonne wijdverspreid was. Ook in Nederland leefden mensen in de hoop op een Duitse overwinning en wilden daarbij helpen. In Duitsland was de angst voor spionnen alomtegenwoordig. Greene schildert een beeld van 1941-’42, met Londen als centrale locatie, waar de stad avond na avond onder vuur lag van Duitse bommenwerpers.

Arthur Rowe, de hoofdpersoon, leeft met een groot schuldgevoel omdat hij zijn vrouw heeft vermoord. Ondanks zijn ontsnapping aan een gevangenisstraf door zijn opname in een psychiatrische kliniek, blijft hij gekweld door zijn daad. Zijn vrouw leed ondraaglijk aan een ongeneeslijke ziekte, en hun wederzijdse begrip zonder woorden maakt de daad complex. Rowe besluit zich stil te houden, zich naamloos en onopvallend door het leven te bewegen. Wanneer hij bij een liefdadigheidsbazar een taart wint, wordt hij plotseling betrokken bij een netwerk van Duitse sympathisanten en spionnen.

Greene’s meesterlijke verteltrant en cynische kijk schilderen de spanning en angst van die tijd perfect. De karakters en hun morele dilemma’s zijn treffend weergegeven, met Arthur’s schuldgevoel dat een centrale rol speelt. De roman eindigt met een hoopvolle noot, hoewel niet Hollywood-achtig rooskleurig. Deze roman werd in 1943 gepubliceerd en een jaar later verfilmd door Fritz Lang, hoewel het schuldgevoel-element moeilijker in de film tot uiting kwam.

Graham Greene (1904-1991) was een invloedrijke Britse schrijver, bekend om zijn diepgaande verkenning van morele en politieke thema’s in zijn werk. “The Ministry of Fear” blijft een belangrijk werk in zijn oeuvre, dat de spanningen en angsten van een oorlogsperiode treffend beschrijft.

English:

The book deals with fear during World War II in England, where there was widespread fear of a Fifth Column. Similar sentiments existed in the Netherlands, with some people hoping for a German victory and willing to assist in that effort. In Germany, the fear of spies was common. Greene portrays the period of 1941-’42, primarily set in London, under constant bombardment from German bombers.

The protagonist, Arthur Rowe, lives with deep guilt for having killed his wife. Although he avoided prison by being sent to a psychiatric clinic, he remains tormented by his act. His wife suffered unbearably from an incurable disease, and their unspoken understanding complicates his guilt. Rowe decides to keep a low profile, living namelessly and inconspicuously. When he wins a cake at a charity bazaar, he suddenly finds himself entangled in a network of German sympathizers and spies.

Greene’s masterful storytelling and cynical view perfectly depict the tension and fear of the time. The characters and their moral dilemmas are vividly portrayed, with Arthur’s guilt playing a central role. The novel ends on a hopeful note, although not Hollywood-like rosy. Published in 1943, the novel was adapted into a film by Fritz Lang a year later, though the guilt element was harder to translate onto the screen.

Graham Greene (1904-1991) was an influential British writer, known for his deep exploration of moral and political themes in his work. “The Ministry of Fear” remains a significant piece in his oeuvre, capturing the tensions and fears of a wartime period.

Dimensions 19,5 × 12 cm