De leertijd

Murdoch, Iris. [Translated by ten Holt, Heleen]. De leertijd. (Original Title: The Good Apprentice). Amsterdam: Contact, 1986. 474 pages. Volumes: 1 volume. First Dutch Language Edition. 15 cm. x 22 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

10,00

In stock

Product ID: 5915 SKU: SKU-2767 Category:

Nederlands

De leertijd vertelt het verhaal van Stuart Cuno, die zijn leven wil beteren. Hij besluit zijn veelbelovende academische carrière op te geven, zich aan sociaal werk te wijden en een celibatair leven te gaan leiden. Zijn ontstelde familieleden en vrienden twijfelen aan zijn verstand. Edward Baltram, Stuarts stiefbroer, heeft de dood van zijn beste vriend veroorzaakt en is daardoor in een depressie terechtgekomen. Hij besluit zijn vader op te zoeken die hij sinds zijn kindertijd niet meer heeft gezien. Deze woont met vrouw en twee dochters in afzondering in een onherbergzame streek aan de kust. De uiteindelijke ontmoeting loopt anders dan hij had verwacht, en wanneer Stuart opdaagt om Edward te ‘redden’, lijkt het gedaan met de ogenschijnlijke rust in het huis aan de kust.

Wanneer een man dreigt ten onder te gaan aan schuldgevoelens over de dood van zijn vriend, tracht zijn fanatieke stiefbroer hem tot andere gedachten te brengen, hetgeen dramatische gevolgen heeft. De schrijfster heeft zich, ook in deze roman, niet onbetuigd gelaten de Murdochiaanse methode van het blootleggen van de zieleroerselen van haar in extreme situaties verkerende personages aan te wenden. Door de grote bezetting aan personen worden we geconfronteerd met religieuze fanatici, heterogeen en homoseksueel geaarden, mensen die door schuldgevoelens worden verteerd en geestelijk gestoorden. Het goede en het kwade dat in Murdochs boeken aan een gedegen analyse wordt onderworpen, wordt in haar karakters uitgediept tot afgeronde portretten waarvan de facetten onder- en bovengronds zichtbaar zijn. Een goed geschreven, vlot vertelde roman die extra aandacht vergt vanwege de door Murdoch vaak toegepaste ‘plot within plot’ formule.

Iris Murdoch, geboren op 15 juli 1919 in Dublin, Ierland, was een van de meest vooraanstaande Britse romanschrijfsters en filosofen van de 20e eeuw. Haar werk wordt gekenmerkt door diepgaande psychologische inzichten, complexe karakterontwikkelingen en morele vraagstukken. De leertijd is een prachtig voorbeeld van haar vermogen om menselijke relaties en ethische dilemma’s te verkennen. Andere bekende werken van Murdoch zijn The Sea, The Sea, waarvoor zij de Booker Prize won, en Under the Net. Murdoch’s invloed op de literatuur en filosofie blijft groot, ondanks haar overlijden op 8 februari 1999. Haar nalatenschap leeft voort in haar vele boeken en essays, die lezers blijven inspireren en uitdagen.

English

The Good Apprentice tells the story of Stuart Cuno, who wants to improve his life. He decides to give up his promising academic career, devote himself to social work, and lead a celibate life. His distressed family and friends doubt his sanity. Edward Baltram, Stuart’s stepbrother, has caused the death of his best friend and has fallen into a depression. He decides to visit his father, whom he has not seen since childhood. His father lives in seclusion with his wife and two daughters in a remote coastal area. The eventual meeting goes differently than expected, and when Stuart arrives to ‘save’ Edward, the apparent peace in the coastal house is disrupted.

When a man is threatened by guilt over his friend’s death, his fanatical stepbrother tries to change his mind, leading to dramatic consequences. In this novel, Murdoch employs her method of exposing the inner turmoil of her characters in extreme situations. The large cast of characters includes religious fanatics, heterosexual and homosexual individuals, people consumed by guilt, and the mentally disturbed. The good and the evil, which are thoroughly analyzed in Murdoch’s books, are deeply explored in her characters, creating well-rounded portraits with visible and hidden facets. A well-written, swiftly told novel that requires extra attention due to Murdoch’s often-used ‘plot within plot’ formula.

Iris Murdoch, born on July 15, 1919, in Dublin, Ireland, was one of the most prominent British novelists and philosophers of the 20th century. Her work is characterized by profound psychological insights, complex character development, and moral issues. The Good Apprentice is a beautiful example of her ability to explore human relationships and ethical dilemmas. Other well-known works by Murdoch include The Sea, The Sea, for which she won the Booker Prize, and Under the Net. Murdoch’s influence on literature and philosophy remains significant, despite her passing on February 8, 1999. Her legacy lives on in her many books and essays, which continue to inspire and challenge readers.

Weight 750 kg
Dimensions 22 × 15 cm