1985

Burgess, Anthony. [Translated by Commandeur, Sjaak – Verhoef, Rien]. 1985. (Original Title: 1985). Amsterdam: De Arbeiderspers, [1981?]. 303 pages. 1 Volume. Series: Grote ABC. [First Dutch Language Edition]. 12,5 cm. x 20 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Good.

isbn10: 9029508094

isbn13: 9789029508094

5,50

In stock

Product ID: 6484 SKU: SKU-2689 Category:

Nederlands

1985 van Anthony Burgess, vertaald door Sjaak Commandeur en Rien Verhoef, is een fascinerende en uitdagende herinterpretatie van George Orwell’s 1984. Het boek is verdeeld in twee delen: een diepgaand essay en een roman.

In het eerste deel presenteert Burgess een scherpzinnig essay waarin hij de kenmerken van Orwells 1984 onderzoekt. Hij doet dit in een interviewvorm met zichzelf, waarbij hij de humor, argumenten voor en tegen de vrije wil, en de reikwijdte van de Staat analyseert. Burgess bespreekt het Engeland van 1948 en hoe het conflict tussen individu en collectief in Orwells werk naar voren komt.

Het tweede deel is de roman 1985, waarin Burgess zijn visie op de toekomst schetst. Hierin wordt een dystopische wereld beschreven waarin de individuele keuzevrijheid wordt bedreigd door een door vakbonden geïnspireerde nivellering en algehele staking, evenals een dreigende islamisering. Burgess toont hiermee een samenleving waarin de fundamentele menselijke vrijheden ernstig worden aangetast.

Anthony Burgess (1917-1993) was een Engelse schrijver en componist, bekend om zijn veelzijdigheid en intellectuele diepgang. Zijn werk omvat een breed scala aan thema’s, van muziek tot linguïstiek, en hij wordt vooral herinnerd voor zijn roman A Clockwork Orange. In 1985 biedt Burgess een unieke en kritische kijk op de thema’s die Orwell in 1984 behandelde, waardoor hij een belangrijke bijdrage levert aan de discussie over vrijheid en dictatuur.

English

1985 by Anthony Burgess, translated by Sjaak Commandeur and Rien Verhoef, is a fascinating and challenging reinterpretation of George Orwell’s 1984. The book is divided into two parts: an in-depth essay and a novel.

In the first part, Burgess presents a sharp essay in which he examines the characteristics of Orwell’s 1984. He does this in an interview format with himself, analyzing the humor, arguments for and against free will, and the scope of the State. Burgess discusses the England of 1948 and how the conflict between the individual and the collective is portrayed in Orwell’s work.

The second part is the novel 1985, in which Burgess outlines his vision of the future. This part describes a dystopian world where individual freedom is threatened by a union-inspired leveling and general strike, as well as a looming Islamization. Burgess shows a society where fundamental human freedoms are severely compromised.

Anthony Burgess (1917-1993) was an English writer and composer, known for his versatility and intellectual depth. His work spans a wide range of themes, from music to linguistics, and he is best remembered for his novel A Clockwork Orange. In 1985, Burgess offers a unique and critical view on the themes Orwell addressed in 1984, making a significant contribution to the discussion on freedom and dictatorship.

Dimensions 20 × 12,5 cm
isbn10

9029508094

isbn13

9789029508094