The Parisians

Lord Lytton, The Right Hon.. The Parisians. In two volumes. Volume I and II. London: George Routledge and Sons, 1875. 768 pages. 384p. & 384p.. Volumes: 2 Volumes. [First Edition].
Condition: Good Plus. Stamped Cloth.

45,00

In stock

Product ID: 1469 SKU: SKU-6318 Categories: ,

Nederlands

The Parisians van The Right Hon. Lord Lytton, gepubliceerd in twee delen door George Routledge and Sons in 1875, is een boeiende roman die de culturele, sociale en politieke complexiteit van het 19e-eeuwse Parijs onderzoekt. Deze eerste editie bestaat uit twee volumes van elk 384 pagina’s, wat het totaal op 768 pagina’s brengt. De boeken zijn gebonden in gestempeld linnen en verkeren in goede staat.

The Parisians schildert een levendig portret van Parijs en zijn inwoners tijdens een tijd van grote veranderingen. De roman richt zich op de levens en liefdes van verschillende personages, waarbij Lytton’s scherpe observaties en gedetailleerde beschrijvingen de lezer meenemen door de straten en salons van de Franse hoofdstad.

De hoofdverhaallijn volgt de avonturen van een Engelse aristocraat die in Parijs woont en de verschillende culturele en sociale invloeden omarmt die hij tegenkomt. Door de ogen van deze protagonist, evenals een breed scala aan andere kleurrijke personages, krijgt de lezer inzicht in de politieke intriges, de sociale mobiliteit en de artistieke scene van Parijs.

Lytton’s schrijfstijl is rijk en bloemrijk, en hij gebruikt een breed scala aan literaire technieken om de complexiteit van zijn personages en hun omgeving te onthullen. Zijn diepgaande kennis van de Franse cultuur en geschiedenis komt duidelijk naar voren in zijn gedetailleerde en levendige beschrijvingen van Parijs en zijn inwoners.

Edward George Earle Lytton Bulwer-Lytton, 1e Baron Lytton PC, was een Engelse romanschrijver, dichter, toneelschrijver en politicus. Lord Lytton was een populaire schrijver in zijn tijd, bekend om zijn bloemrijke schrijfstijl en het coinen van beroemde zinnen zoals “the great unwashed”, “pursuit of the almighty dollar”, “the pen is mightier than the sword”, en de beruchte openingszin “It was a dark and stormy night.”

Hij was de jongste zoon van Generaal William Earle Bulwer van Heydon Hall en Wood Dalling, Norfolk en Elizabeth Barbara Lytton, dochter van Richard Warburton Lytton van Knebworth, Hertfordshire. Hij had twee broers, William Earle Lytton Bulwer (1799–1877) en Henry, later bekend als Lord Dalling en Bulwer.

Lord Lytton’s oorspronkelijke achternaam was Bulwer, waarbij ‘Earle’ en ‘Lytton’ middennamen waren. Op 20 februari 1844 nam hij de naam en wapens van Lytton aan bij koninklijk besluit en werd zijn achternaam ‘Bulwer-Lytton’. Zijn weduwe moeder had hetzelfde gedaan in 1811. Zijn broers bleven altijd de achternaam ‘Bulwer’ dragen.

Lord Lytton’s werk blijft een belangrijk onderdeel van de Victoriaanse literatuur, en The Parisians is een uitstekend voorbeeld van zijn vermogen om de complexiteit van sociale en culturele veranderingen te verwoorden. De roman biedt een diepgaand inzicht in het leven in 19e-eeuws Parijs en blijft relevant voor lezers die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en cultuur van deze periode.

English

The Parisians by The Right Hon. Lord Lytton, published in two volumes by George Routledge and Sons in 1875, is a captivating novel that explores the cultural, social, and political complexities of 19th-century Paris. This first edition consists of two volumes of 384 pages each, bringing the total to 768 pages. The books are bound in stamped cloth and are in good condition.

The Parisians paints a vivid portrait of Paris and its inhabitants during a time of great change. The novel focuses on the lives and loves of various characters, with Lytton’s sharp observations and detailed descriptions taking the reader through the streets and salons of the French capital.

The main storyline follows the adventures of an English aristocrat living in Paris who embraces the various cultural and social influences he encounters. Through the eyes of this protagonist, as well as a wide range of other colorful characters, the reader gains insight into the political intrigues, social mobility, and artistic scene of Paris.

Lytton’s writing style is rich and florid, employing a wide range of literary techniques to reveal the complexities of his characters and their environment. His deep knowledge of French culture and history is evident in his detailed and vivid descriptions of Paris and its people.

Edward George Earle Lytton Bulwer-Lytton, 1st Baron Lytton PC, was an English novelist, poet, playwright, and politician. Lord Lytton was a popular writer of his day, known for his florid writing style and coining famous phrases such as “the great unwashed,” “pursuit of the almighty dollar,” “the pen is mightier than the sword,” and the infamous opening line “It was a dark and stormy night.”

He was the youngest son of General William Earle Bulwer of Heydon Hall and Wood Dalling, Norfolk, and Elizabeth Barbara Lytton, daughter of Richard Warburton Lytton of Knebworth, Hertfordshire. He had two brothers, William Earle Lytton Bulwer (1799–1877) and Henry, later known as Lord Dalling and Bulwer.

Lord Lytton’s original surname was Bulwer, with ‘Earle’ and ‘Lytton’ as middle names. On 20 February 1844, he assumed the name and arms of Lytton by royal licence, and his surname then became ‘Bulwer-Lytton’. His widowed mother had done the same in 1811. His brothers were always simply surnamed ‘Bulwer’.

Lord Lytton’s work remains an important part of Victorian literature, and The Parisians is an excellent example of his ability to articulate the complexities of social and cultural change. The novel provides a deep insight into life in 19th-century Paris and continues to be relevant for readers interested in the history and culture of this period.