Verdwaalde Post

Van Den Broeck, Walter. Verdwaalde Post. Amsterdam: De Bezige Bij, 1998. 380 pages. [First Edition]. 200 mm. x 126 mm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9023437675

isbn13: 9789023437673

6,00

In stock

Product ID: 2282 SKU: SKU-3006 Category:

Nederlands:

Verdwaalde Post speelt zich af in de tijd dat Marc Dutroux in het Waalse plaatsje Sars-la-Buissière wordt gearresteerd voor de ontvoering van zes jonge meisjes. In het Vlaamse gehucht Les Flamins bij Trignolles sterven op mysterieuze wijze acht mensen. Florian Dedecker, voormalig reclameschrijver en tv-producent, gaat samen met twee nerveuze commissarissen van de Gerechtelijke Politie op onderzoek uit. De sleutel tot de gebeurtenissen blijkt te liggen bij een jeugdliefde met mystieke allures van Dedeckers voormalig collega, de miskende dichter Jonathan Siebens.

Verdwaalde post is een weelderig boek waarvan de vele ingrediënten samen een glashelder verhaal vormen, te vergelijken met een doek van Breugel. Het laat zich lezen als een ongemeen boeiende thriller over België, waar niet langer om te lachen valt omdat we thans weten dat het geen land is maar een dodelijk state of mind die zich razendsnel over het hele continent verspreidt.

De Vlaamse auteur Walter Van Den Broeck (1941), een talentvol, nog steeds onderschat verteller, schreef een uitgebreide roman, tot op zekere hoogte in briefvorm, met als onderwerp de huidige sfeer van achterdocht in België en het manipuleren met behulp van taal. Het gaat indirect eigenlijk ook over Dutroux, dierenarts Van Noppen en de Agusta-affaire. In het Waalse dorpje Trignolles sterven op mysterieuze wijze acht mensen. Florian Dedecker, voormalig reclameschrijver en tv-producent, gaat samen met twee nerveuze politiemensen op onderzoek en vindt ten slotte de sleutel in een briefje in een plastic zak, 22 jaar eerder geschreven door de dichter Jonathan Siebens, een vriend van Dedecker. De roman is uitbundig, vertelt allerlei kwesties op exuberante wijze, en weidt uit over de reclame, die voor de oorlog nog op het verstand was gericht, maar tegenwoordig alleen maar op meer productie, ongeacht de werkelijke behoeften van de klant. Daarom zijn brutale verkooptechnieken nodig, aan de hand gedaan door psychologen en psychiaters, om het menselijk gedrag te beïnvloeden. Zo manipuleer en ‘verrechts’ je ook een samenleving door mensen een gevoel van onveiligheid aan te praten. Boeiend en beklemmend.

English:

Verdwaalde Post is set during the time when Marc Dutroux was arrested in the Walloon town of Sars-la-Buissière for the abduction of six young girls. In the Flemish hamlet of Les Flamins near Trignolles, eight people mysteriously die. Florian Dedecker, a former advertising writer and TV producer, investigates with two nervous commissioners of the Judicial Police. The key to the events lies with a childhood love with mystical allure from Dedecker’s former colleague, the unrecognized poet Jonathan Siebens.

Verdwaalde post is an opulent book whose many ingredients form a crystal-clear story, comparable to a painting by Breugel. It reads as an unusually captivating thriller about Belgium, where there is no longer anything to laugh about because we now know that it is not a country but a deadly state of mind rapidly spreading across the entire continent.

The Flemish author Walter Van Den Broeck (1941), a talented yet still underestimated storyteller, wrote an extensive novel, to some extent in letter form, focusing on the current atmosphere of suspicion in Belgium and the manipulation through language. Indirectly, it also touches on Dutroux, veterinarian Van Noppen, and the Agusta affair. In the Walloon village of Trignolles, eight people mysteriously die. Florian Dedecker, a former advertising writer and TV producer, investigates with two nervous policemen and eventually finds the key in a note in a plastic bag, written 22 years earlier by the poet Jonathan Siebens, a friend of Dedecker. The novel is exuberant, narrating various issues in an exuberant manner, and expands on advertising, which before the war was aimed at reason but now only focuses on increased production, regardless of the customer’s real needs. Therefore, bold sales techniques, introduced by psychologists and psychiatrists, are needed to influence human behavior. This is how you manipulate and ‘right-wing’ a society by instilling a sense of insecurity in people. Engaging and oppressive.

Weight 467 kg
Dimensions 126 × 200 cm
isbn10

9023437675

isbn13

9789023437673