Het mirakel

Mulisch, Harry. Het mirakel. Episodes van troost en liederlijkheid uit het leven van de heer Tiennoppen. Amsterdam: ABC Boeken, 1966. 109 pages. 1 Volume. Tenth Edition. Softcover. Sewn binding. Condition: Good.

3,50

In stock

Product ID: 1496 SKU: SKU-3118 Category:

Nederlands:

Het mirakel. Episodes van troost en liederlijkheid uit het leven van de heer Tiennoppen door Harry Mulisch bestaat uit een reeks episodes die het leven van de heer Tiennoppen op humoristische en ironische wijze beschrijven. Het boek begint met Tiennoppen als een bescheiden figuur die een miraculeuze transformatie ondergaat. Door de verschillende episodes heen wordt hij geconfronteerd met diverse aspecten van het leven, zoals liefde, lijden, hoop en wanhoop. Deze gebeurtenissen worden vaak met een vleugje absurditeit en satirische ondertoon gepresenteerd, waardoor Mulisch’ typische stijl duidelijk naar voren komt.

Tiennoppen, de hoofdfiguur, beleeft een aantal wonderbaarlijke en soms absurde avonturen. De structuur van het boek is fragmentarisch en episodisch, wat Mulisch de vrijheid geeft om verschillende thema’s en karakters te verkennen zonder zich te binden aan een lineair verhaal. Dit zorgt voor een speelse en dynamische leeservaring. De verhalen variëren van serieus en diepzinnig tot licht en speels, waarbij altijd een onderliggende boodschap of filosofische gedachtegang aanwezig is.

Harry Mulisch (1927-2010) is een van de meest gevierde Nederlandse auteurs van de 20e eeuw. Zijn oeuvre beslaat een breed scala aan onderwerpen en stijlen, van de Tweede Wereldoorlog tot mythologische en existentiële thema’s. Mulisch stond bekend om zijn diepgaande intellectuele benadering van literatuur en zijn vermogen om complexe ideeën op een toegankelijke manier te presenteren.

English:

Het mirakel. Episodes van troost en liederlijkheid uit het leven van de heer Tiennoppen by Harry Mulisch consists of a series of episodes that humorously and ironically depict the life of Mr. Tiennoppen. The book begins with Tiennoppen as a humble figure who undergoes a miraculous transformation. Throughout the various episodes, he is confronted with different aspects of life such as love, suffering, hope, and despair. These events are often presented with a touch of absurdity and a satirical undertone, showcasing Mulisch’s typical style.

Tiennoppen, the main character, experiences a number of miraculous and sometimes absurd adventures. The book’s structure is fragmentary and episodic, allowing Mulisch the freedom to explore different themes and characters without being tied to a linear narrative. This creates a playful and dynamic reading experience. The stories range from serious and profound to light and playful, always carrying an underlying message or philosophical thought.

Harry Mulisch (1927-2010) is one of the most celebrated Dutch authors of the 20th century. His body of work covers a wide range of subjects and styles, from World War II to mythological and existential themes. Mulisch was known for his deeply intellectual approach to literature and his ability to present complex ideas in an accessible manner.