Het eiland in de Stille Zuidzee

Daisne, Johan. Het eiland in de Stille Zuidzee. Brussel: A. Manteau, 1949. Printed by Hessens, Brussel. 90 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition. 12,5 cm. x 16,5 cm..
Condition: Fine. Hardcover.

15,00

In stock

Product ID: 3352 SKU: SKU-5808 Category:

Nederlands:

Het eiland in de Stille Zuidzee door Johan Daisne is een boeiende novelle die voor het eerst werd gepubliceerd in 1949 door A. Manteau in Brussel. Deze eerste editie, bestaande uit 90 pagina’s en gedrukt door Hessens in Brussel, wordt gepresenteerd in een hardcover en verkeert in uitstekende staat.

Het verhaal begint in de “Taverne du Palais des beaux-arts” in Brussel, waar de auteur samenkomt met herkenbare figuren uit zijn leven om koffie te drinken, over kunst te praten en sigaretten te roken. Deze ontmoetingen leiden tot dromerige gesprekken over een vertrek naar de “Stille Zuidzee”. Echter, in plaats van naar dit exotische paradijs te vertrekken, besluiten ze uiteindelijk genoegen te nemen met een escapade naar een eiland in de Middellandse Zee.

Daisne’s schrijfstijl is poëtisch en introspectief, waardoor het verhaal aanvoelt als een dagboekfragment. Ondanks de korte lengte van minder dan 80 pagina’s, weet hij een rijke en diepgaande ervaring te creëren. Het verhaal onderzoekt de kloof tussen dromen en realiteit, en hoe de werkelijkheid vaak anders uitpakt dan we ons hadden voorgesteld.

De sfeer van het verhaal is dromerig en contemplatief, en Daisne slaagt erin om de lezer mee te nemen in de verlangens en teleurstellingen van zijn personages. Het is een verhaal dat men moet ondergaan, waarbij de poëtische beschrijvingen en de introspectieve toon een blijvende indruk achterlaten.

Johan Daisne, pseudoniem van Herman Thiery, was een Vlaamse schrijver en een van de pioniers van het magisch realisme in de Vlaamse literatuur. Zijn werk wordt gekenmerkt door een diepe psychologische diepgang en een vermogen om de grenzen tussen realiteit en fantasie te vervagen. Naast Het eiland in de Stille Zuidzee heeft Daisne een breed scala aan romans, verhalenbundels en essays geschreven die zijn positie als een vooraanstaande figuur in de Vlaamse literatuur hebben versterkt. Zijn unieke stijl en vermogen om complexe emoties en situaties te verwoorden, maken zijn werk nog steeds relevant en boeiend voor hedendaagse lezers.

English:

Het eiland in de Stille Zuidzee (The Island in the South Pacific) by Johan Daisne is a captivating novella first published in 1949 by A. Manteau in Brussels. This first edition, consisting of 90 pages and printed by Hessens in Brussels, is presented in a hardcover and is in excellent condition.

The story begins in the “Taverne du Palais des beaux-arts” in Brussels, where the author meets with recognizable figures from his life to drink coffee, talk about art, and smoke cigarettes. These gatherings lead to dreamy conversations about a departure to the “South Pacific.” However, instead of leaving for this exotic paradise, they eventually settle for an escapade to an island in the Mediterranean Sea.

Daisne’s writing style is poetic and introspective, making the story feel like a diary fragment. Despite its short length of less than 80 pages, he creates a rich and profound experience. The story explores the gap between dreams and reality, and how things often turn out differently than imagined.

The atmosphere of the story is dreamy and contemplative, and Daisne succeeds in immersing the reader in the desires and disappointments of his characters. It is a story that needs to be experienced, with its poetic descriptions and introspective tone leaving a lasting impression.

Johan Daisne, pseudonym of Herman Thiery, was a Flemish writer and one of the pioneers of magical realism in Flemish literature. His work is characterized by deep psychological insight and an ability to blur the boundaries between reality and fantasy. In addition to Het eiland in de Stille Zuidzee, Daisne wrote a wide range of novels, short story collections, and essays that have cemented his position as a leading figure in Flemish literature. His unique style and ability to articulate complex emotions and situations make his work still relevant and engaging for contemporary readers.

Dimensions 16,5 × 12,5 cm