De zwaardvis

Claus, Hugo. De zwaardvis. Amsterdam: De Bezige Bij / CPNB, 1989. 95 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. 21 cm. x 13,6 cm..
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

4,00

In stock

Product ID: 1486 SKU: SKU-2162 Category:

Nederlands:

De zwaardvis is een wrange novelle van Hugo Claus die blijft verrassen. De mix van mythologie en religie, seks en geweld is deze keer gesitueerd op het platteland. Hoofdfiguren zijn de gescheiden Sibylle en haar zoon, een dorpsonderwijzer met ambities en een aan lager wal geraakte dokter die nu klusjesman is. In 13 korte hoofdstukken weet Claus het benauwde leven perfect te schilderen. De perspectiefwisseling zorgt voor de nodige variatie en de gepleegde moord geeft het boek extra spanning.

Hugo Claus (1929-2008) was een Belgische schrijver, dichter, schilder en regisseur. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste naoorlogse auteurs in het Nederlandse taalgebied. Zijn werk is vaak doordrenkt van thema’s als erotiek, geweld, mythologie en de complexiteit van de menselijke relaties. Claus staat bekend om zijn rijke taalgebruik en zijn vermogen om complexe emoties en situaties te beschrijven.

English:

De zwaardvis is a grim novella by Hugo Claus that continues to surprise. The mix of mythology and religion, sex and violence, is this time set in the countryside. The main characters are the divorced Sibylle and her son, a village schoolteacher with ambitions, and a fallen doctor who is now a handyman. In 13 short chapters, Claus perfectly depicts the oppressive life. The shifting perspectives provide the necessary variety, and the committed murder adds extra tension to the book.

Hugo Claus (1929-2008) was a Belgian writer, poet, painter, and director. He is considered one of the most important post-war authors in the Dutch-speaking world. His work is often imbued with themes such as erotica, violence, mythology, and the complexity of human relationships. Claus is known for his rich use of language and his ability to describe complex emotions and situations.

Dimensions 13,6 × 21 cm