De nadagen

Aerts, Jef. De nadagen. Amsterdam: De Bezige Bij, 2003. 171 pages. 1 Volume. First Edition. 12,5 cm. x 20 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine Plus.

isbn10: 9023411862

isbn13: 9789023411864

3,50

In stock

Product ID: 2696 SKU: SKU-2145 Category:

Nederlands:

De nadagen vertelt het verhaal van Alas, een late twintiger die genoeg heeft van het stadsleven. Hij leent geld om een stuk land en een kudde schapen te kopen en slijt met zijn hond Gino als enige gezelschap zijn dagen, waarbij hij terugkijkt op de stormachtige relatie met zijn ex-geliefde Laos. De rust in Alas’ leven wordt echter al snel verstoord: niet alleen breekt er een gruwelijke ziekte uit onder de schaapskudde, plotseling verschijnt ook Laos weer ten tonele. En dan is er nog het kleine meisje Clothilde, dat hem achtervolgt en allerlei praatjes rondstrooit over een misdaad die hij zou hebben begaan. Langzaam beseft Alas dat hij ook door weg te gaan het verleden niet kan ontlopen. Maar eerst moet hij de crisis doorstaan die onvermijdelijk zal volgen.

Vanwege een dramatisch geëindigde liefdesrelatie heeft de hoofdpersoon in deze derde roman van Jef Aerts (1972) de vertrouwde stad verlaten. Hij heeft een stuk land gekocht en een kudde schapen. In isolement, met zijn hond – dat wel – en in barre omstandigheden slijt hij zijn dagen, terugblikkend op zijn liefde. Arcadische genoegens blijven intussen uit. Een ziekte breekt uit onder de schapen; een meisje beticht de herder van een misdaad; zijn omgeving doet zich gelden en komt hem te na en bovendien manifesteert zijn vroegere geliefde zich. Nooit gaat iets voorbij. Idyllisch zal deze (omgekeerde) pastorale niet worden. Het is een eenvoudige vertelling die Aerts hier geeft. Direct – in de tegenwoordige tijd, in de ik-vorm – en zonder opsmuk is deze roman verteld. Een eenduidig verhaal dat weinig te raden over laat.

Jef Aerts (1972) is een Vlaamse schrijver die bekend staat om zijn krachtige en ingetogen proza. Hij heeft verschillende romans en kinderboeken geschreven en heeft meerdere literaire prijzen gewonnen. Aerts’ werk wordt gekenmerkt door zijn scherpe observaties van het dagelijks leven en zijn vermogen om complexe emoties en relaties op een eenvoudige, maar doeltreffende manier te beschrijven. In De nadagen verkent hij thema’s zoals isolatie, verlies, en de onvermijdelijkheid van het verleden, terwijl hij de lezer meeneemt op een introspectieve reis door de geest van zijn hoofdpersonage.

English:

De nadagen tells the story of Alas, a man in his late twenties who has grown tired of city life. He borrows money to buy a piece of land and a flock of sheep, spending his days with only his dog Gino for company while reflecting on his tumultuous relationship with his ex-lover Laos. However, the peace in Alas’s life is soon disrupted: not only does a terrible disease break out among his sheep, but Laos also suddenly reappears. Additionally, a little girl named Clothilde starts following him around, spreading rumors about a crime he supposedly committed. Slowly, Alas realizes that he cannot escape the past by leaving it behind. First, he must endure the crisis that is bound to follow.

Due to a dramatically ended love relationship, the protagonist in this third novel by Jef Aerts (1972) has left the familiar city. He has bought a piece of land and a flock of sheep. In isolation, with his dog—yes—and in harsh conditions, he spends his days looking back on his love. Arcadian pleasures, meanwhile, are absent. A disease breaks out among the sheep; a girl accuses the shepherd of a crime; his environment asserts itself and comes too close, and his former lover manifests herself. Nothing ever passes. This (reverse) pastoral will not become idyllic. It is a simple tale that Aerts gives here. Direct—in the present tense, in the first person—and without embellishment, this novel is told. A straightforward story that leaves little to guess.

Jef Aerts (1972) is a Flemish writer known for his powerful and understated prose. He has written several novels and children’s books, winning multiple literary awards. Aerts’ work is characterized by his keen observations of everyday life and his ability to describe complex emotions and relationships in a simple yet effective manner. In De nadagen, he explores themes such as isolation, loss, and the inevitability of the past, while taking the reader on an introspective journey through the mind of his main character.

Dimensions 20 × 12,5 cm
isbn10

9023411862

isbn13

9789023411864