Het vuur

Austen, Jane. Emma. (Original Title: Emma). Antwerpen: Het Kompas, MCMXLIX [1949]. 344 pages. 1 Volume. First Dutch Language Edition. 16 cm. x 24 cm. Hardcover with Dust Jacket. Sewn binding. Condition: Fine.

7,50

In stock

Product ID: 4669 SKU: SKU-2335 Category:

Nederlands:

Toen het oorlogsgeweld in augustus 1914 Europa overspoelde, meldde Henri Barbusse, aanvankelijk een overtuigd antimilitaristisch socialist, zich als vrijwilliger. Bij Barbusse volgde al snel de ontnuchtering over de ware aard van het strijdbedrijf dat uiteindelijk geen overwinnaars kent. Door zijn ontmaskering van het propagandistische vijandbeeld en de heersende oorlogsretoriek riep Het vuur in patriottische kringen weerstand op, maar het ontving ook uitbundige lofuitingen, onder andere van Céline, en het werd al enkele dagen na verschijning in 1916 met de Prix Goncourt bekroond.

Zich baserend op zijn aantekeningen in de loopgraven en zonder verfraaiing van de ongepolijste spreektaal van de soldaten schreef Barbusse een ontluisterend ooggetuigenverslag en een aanklacht tegen de waanzin van de oorlog. Het vuur geldt tegenwoordig als hét hoogtepunt van de literatuur over de Eerste Wereldoorlog.

Henri Barbusse (1873-1935) was een Franse schrijver en journalist, bekend om zijn realistische en kritische beschrijvingen van de oorlog. Zijn ervaringen als soldaat in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog vormden de basis voor zijn meest bekende werk, Het vuur (Le Feu). Barbusse’s werk wordt gekenmerkt door een sterke antimilitaristische en pacifistische toon, en hij werd een prominent figuur in de literaire wereld dankzij zijn scherpe sociale commentaar en onverbloemde realisme.

English:

When the violence of war engulfed Europe in August 1914, Henri Barbusse, initially a convinced antimilitaristic socialist, volunteered. Barbusse soon became disillusioned with the true nature of warfare, which ultimately knows no victors. By exposing the propagandistic enemy image and prevailing war rhetoric, Under Fire (Le Feu) faced resistance in patriotic circles but also received enthusiastic praise, including from Céline, and was awarded the Prix Goncourt just days after its publication in 1916.

Based on his trench notes and without embellishing the raw speech of the soldiers, Barbusse wrote a disillusioning eyewitness account and an indictment of the madness of war. Under Fire is now considered the pinnacle of literature about the First World War.

Henri Barbusse (1873-1935) was a French writer and journalist known for his realistic and critical descriptions of war. His experiences as a soldier in the trenches of World War I formed the basis for his most famous work, Under Fire (Le Feu). Barbusse’s work is characterized by a strong antimilitaristic and pacifistic tone, and he became a prominent figure in the literary world due to his sharp social commentary and unvarnished realism.

Dimensions 19 × 12 cm