De huisvriend

Goeverneur, J. J. A.. De Huisvriend. Gemengde lectuur voor Burgers in Stad en Land, verzameld door J. J. A. Goeverneur. Dertiende deel.. Groningen: C. M. VAN BOLHUIS HOITSEMA, 1855. 416 pages. First Edition. Magazine, complete year 1855.
Condition: Fine. One Quarter Binding (Leather-Paper).

30,00

In stock

Product ID: 677 SKU: SKU-5996 Category:

Nederlands:

De Huisvriend. Gemengde lectuur voor Burgers in Stad en Land, verzameld door J. J. A. Goeverneur is een uitgebreide verzameling literatuur samengesteld door J. J. A. Goeverneur. Dit dertiende deel, gepubliceerd in 1855 door C. M. Van Bolhuis Hoitsema in Groningen, omvat een volledig jaar van deze populaire uitgave. Met 416 pagina’s biedt deze eerste editie een breed scala aan onderwerpen en verhalen bedoeld voor een breed publiek van stedelijke en landelijke burgers.

Het boek is in uitstekende staat en heeft een reliëfband met een kwart lederen rug en papieren omslag. De binding is stevig en goed bewaard gebleven, wat wijst op de zorgvuldige behandeling door de jaren heen.

De Huisvriend was een geliefd tijdschrift in de 19e eeuw dat een breed scala aan lectuur aanbood, waaronder verhalen, essays, gedichten en andere vormen van literatuur. Het doel was om een breed lezerspubliek te bereiken en hen te voorzien van vermaak, informatie en educatieve inhoud. J. J. A. Goeverneur, bekend om zijn bijdragen aan de Nederlandse literatuur en kinderboeken, stelde deze collectie samen met de bedoeling om zowel de stedelijke als de landelijke lezers te bedienen.

De inhoud varieert van luchtige verhalen en humoristische anekdotes tot diepgaande essays en informatieve artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Dit maakt De Huisvriend tot een veelzijdige en waardevolle bron van 19e-eeuwse cultuur en literatuur.

Goeverneur’s compilatie weerspiegelt zijn brede interesse en literaire smaak, en biedt een fascinerend inzicht in de leesvoorkeuren en culturele interesses van de tijd. De hoogwaardige druk en de goede staat van het boek maken het tot een waardevol verzamelobject voor liefhebbers van historische literatuur en cultuur.

English:

De Huisvriend. Gemengde lectuur voor Burgers in Stad en Land, verzameld door J. J. A. Goeverneur (The House Friend. Mixed Reading for Citizens in Town and Country, compiled by J. J. A. Goeverneur) is a comprehensive collection of literature compiled by J. J. A. Goeverneur. This thirteenth volume, published in 1855 by C. M. Van Bolhuis Hoitsema in Groningen, encompasses a complete year of this popular publication. With 416 pages, this first edition offers a wide range of topics and stories intended for a broad audience of urban and rural citizens.

The book is in excellent condition and features a quarter leather-paper binding. The binding is sturdy and well-preserved, indicating careful handling over the years.

De Huisvriend was a beloved magazine in the 19th century that offered a wide array of literature, including stories, essays, poems, and other forms of reading material. Its goal was to reach a broad readership and provide them with entertainment, information, and educational content. J. J. A. Goeverneur, known for his contributions to Dutch literature and children’s books, compiled this collection with the intention of serving both urban and rural readers.

The content ranges from light-hearted stories and humorous anecdotes to in-depth essays and informative articles on various subjects. This makes De Huisvriend a versatile and valuable source of 19th-century culture and literature.

Goeverneur’s compilation reflects his broad interests and literary taste, offering a fascinating insight into the reading preferences and cultural interests of the time. The high-quality printing and the book’s good condition make it a valuable collectible for enthusiasts of historical literature and culture.