Dada! Dada? Gedichten 1920-1977

Neuhuys, Paul. Dada! Dada? Gedichten 1920-1977. Vertaald en van een nawoord voorzien door Henri-Floris Jespers, met een frontispice van Luc Boudens. Antwerpen: Jef Meert, 2000. 173 pages. 1 Volume. [First Edition]. 17 cm. x 24 cm. Softcover. Sewn Softcover. Condition: Fine Plus.

isbn13: 9067713864

12,50

In stock

Product ID: 3851 SKU: SKU-2648 Category:

Nederlands

Dada! Dada? Gedichten 1920-1977 door Paul Neuhuys, vertaald en voorzien van een nawoord door Henri-Floris Jespers, is een verzameling gedichten die de poëtische reis van Neuhuys over meer dan vijf decennia in kaart brengt. Neuhuys (1897-1984), een tweetalige Antwerpenaar, begon zijn literaire carrière in het Frans en werd al vroeg beïnvloed door het dadaïsme via het tijdschrift en de uitgeverij Ca Ira!, opgericht in 1920.

In dit boek zijn de Franse teksten van Neuhuys naast de Nederlandse vertalingen van Jespers geplaatst. De collectie omvat gedichten uit verschillende bundels zoals Le canari et la cerise (1921), Le zèbre handicapé (1923), L’arbre de Noël(1927), en vele anderen. De gedichten tonen Neuhuys’ evolutie van surrealistische poëzie naar een eenvoudiger stijl, terwijl hij zijn kenmerkende humor, levendigheid, en paradoxale mengeling van emotionaliteit en vrolijkheid behoudt.

Paul Neuhuys was een productieve dichter en uitgever die ondanks zijn teruggetrokken leven in de jaren zestig, interesse toonde in jongere auteurs en een invloedrijke stem bleef in de literaire wereld. Zijn werk, vaak gekenmerkt door een mengeling van humor en wanhoop, blijft een belangrijk onderdeel van de Belgische literatuur.

Henri-Floris Jespers is een literair criticus en schrijver die al eerder werken over Neuhuys heeft gepubliceerd. Zijn nawoord in dit boek biedt een diepgaande analyse van Neuhuys’ poëzie en plaatst het werk in een bredere literaire context.

English

Dada! Dada? Poems 1920-1977 by Paul Neuhuys, translated and with an afterword by Henri-Floris Jespers, is a collection of poems charting Neuhuys’ poetic journey over more than five decades. Neuhuys (1897-1984), a bilingual Antwerp native, began his literary career in French and was early influenced by Dadaism through the magazine and publisher Ca Ira!, founded in 1920.

In this book, Neuhuys’ French texts are placed alongside Jespers’ Dutch translations. The collection includes poems from various volumes such as Le canari et la cerise (1921), Le zèbre handicapé (1923), L’arbre de Noël (1927), and many others. The poems show Neuhuys’ evolution from surrealist poetry to a simpler style, while retaining his characteristic humor, vibrancy, and paradoxical blend of emotionality and cheerfulness.

Paul Neuhuys was a prolific poet and publisher who, despite living a reclusive life in the 1960s, remained interested in younger authors and continued to be an influential voice in the literary world. His work, often characterized by a mix of humor and despair, remains an important part of Belgian literature.

Henri-Floris Jespers is a literary critic and writer who has previously published works on Neuhuys. His afterword in this book offers an in-depth analysis of Neuhuys’ poetry and places the work in a broader literary context.

Dimensions 24 × 17 cm
isbn13

9067713864