Rutebeuf: Gedichten

Rutebeuf. [Translated by Schouwenaars, Clem]. Rutebeuf: Gedichten. Gebloemleesd, vertaald en geannoteerd door Clem Schouwenaars. Baarn: Uitgeverij De Prom, 1986. 223 pages. 1 Volume. Second Edition. 12,5 cm. x 21,5 cm. Hardcover with Dust Jacket. Sewn binding. Condition: Mint.

isbn10: 9068010670

isbn13: 9789068010671

7,50

In stock

Product ID: 7568 SKU: SKU-0750 Categories: ,

Nederlands:

De Franse dichter Rutebeuf leefde in de eerste helft van de 13e eeuw. Wat we over zijn leven weten komt uit zijn gedichten, want hij was een van de eerste Europese dichters die het eigen ik en de eigen omstandigheden tot onderwerp van zijn verzen koos. Daarmee is hij een kleurrijk sleutelfiguur. De Vlaamse auteur Clem Schouwenaars deed een keuze uit Rutebeufs werk en zijn uitgever deed er een fraaie band omheen.

Rutebeuf (circa 1230-1285) was een middeleeuwse Franse dichter en trouvère. Hij staat bekend om zijn satirische en autobiografische gedichten waarin hij sociale en politieke kwesties aan de kaak stelde, evenals zijn persoonlijke tegenslagen en ervaringen. Zijn werk biedt inzicht in het dagelijks leven en de problemen van zijn tijd, en zijn gedichten worden gewaardeerd om hun levendige en soms rauwe uitdrukking van emoties en situaties.

English:

The French poet Rutebeuf lived in the first half of the 13th century. What we know about his life comes from his poems, as he was one of the first European poets to use personal experiences and circumstances as subjects in his verses. This makes him a colorful key figure. The Flemish author Clem Schouwenaars selected works from Rutebeuf and his publisher wrapped it in a beautiful cover.

Rutebeuf (circa 1230-1285) was a medieval French poet and trouvère. He is known for his satirical and autobiographical poems that highlight social and political issues, as well as his personal hardships and experiences. His work provides insight into the daily life and problems of his time, and his poems are appreciated for their vivid and sometimes raw expression of emotions and situations.

Dimensions 21,5 × 12,5 cm
isbn10

9068010670

isbn13

9789068010671