Orgelpunten

Gyselen, Blanka. Orgelpunten. Privé-druk, 1953. Printed by Michiels en van den Bruel, Antwerpen. 67 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. This is number 69 of 100 signed copies: “Buiten de gewone oplage werden 100 luxe-exemplaren getrokken op lompenpapier La Hulpe, genummerd van 1 tot 100 en gesigneerd door de dichteres”. 18 cm. x 26 cm.
Condition: Fine Plus. Hardcover with Dust Jacket. Signatures: Signed by the Author.

75,00

In stock

Product ID: 4140 SKU: SKU-7665 Category:

Nederlands:

Orgelpunten is een poëziebundel van Blanka Gyselen, uitgegeven als privé-druk in 1953 door Michiels en van den Bruel in Antwerpen. Deze eerste editie, bestaande uit 67 pagina’s, is een van de 100 luxe-exemplaren, genummerd van 1 tot 100, gedrukt op lompenpapier La Hulpe en gesigneerd door de dichteres. Dit exemplaar is nummer 69. Het boek meet 18 cm x 26 cm en is in uitstekende staat (Fine Plus), voorzien van een hardcover met stofomslag. Het bevat de handtekening van de auteur.

Blanka Maria Franciska Gyselen (26 november 1909 – 29 mei 1959) was een Vlaamse dichteres, toneelschrijfster en journaliste. Ze debuteerde in 1936 met de dichtbundel Door roode vuur, die gemengde reacties opriep vanwege de sensuele en erotische aard van sommige verzen. De invloed van Karel van de Woestijne was duidelijk merkbaar in haar vroege werk. Na een lange ziekenhuisopname volgde in 1938 haar tweede dichtbundel De eeuwige Eva, waarin verschillende vrouwentypes worden geschetst.

Gyselen was actief in de nationaalsocialistische beweging DeVlag tijdens de Tweede Wereldoorlog en werkte als journaliste voor hun maandblad en voor het dagblad Volk en Staat van het Vlaams Nationaal Verbond. Haar Vlaams-nationalistische gedichten verdedigden de inzet van de Vlamingen aan het oostfront en eerden figuren zoals August Borms, Joris Van Severen en René De Clercq. Deze gedichten werden in 1942 gebundeld onder de titel Zangen voor mijn land.

Na de oorlog werd Gyselen gearresteerd en veroordeeld tot de dood, later omgezet naar 12 jaar gevangenisstraf. Haar ervaringen in de gevangenis inspireerden haar tot het schrijven van de dichtbundel Balladen achter de staven, gepubliceerd in 1950. In 1953 verscheen Orgelpunten, een bundel die in 1955 de Driejaarlijkse Prijs van de Provincie Antwerpen ontving. Gyselen won ook andere literaire prijzen, zoals de Clara Hamendtprijs voor Tussen stroom en torenen de Alice Nahonprijs voor Lied voor morgen. In de jaren na de oorlog liet ze haar Vlaams-nationalisme varen en werd ze opnieuw geaccepteerd in het Vlaamse culturele leven.

Orgelpunten reflecteert Gyselen’s evolutie als dichteres, met een focus op introspectieve en filosofische thema’s. De bundel bevat krachtige en emotionele poëzie die de complexiteit van het menselijk bestaan verkent, vaak met verwijzingen naar haar eigen leven en ervaringen. Haar taalgebruik is rijk en suggestief, met een sterke nadruk op de muzikale en ritmische kwaliteiten van de poëzie, wat in lijn is met de titel van de bundel, die muzikale hoogtepunten of orgelpijpen suggereert.

English:

Orgelpunten (Organ Points) is a poetry collection by Blanka Gyselen, published as a private edition in 1953 by Michiels en van den Bruel in Antwerp. This first edition, consisting of 67 pages, is one of 100 deluxe copies, numbered from 1 to 100, printed on La Hulpe rag paper and signed by the poet. This copy is number 69. The book measures 18 cm x 26 cm and is in excellent condition (Fine Plus), featuring a hardcover with dust jacket. It includes the author’s signature.

Blanka Maria Franciska Gyselen (November 26, 1909 – May 29, 1959) was a Flemish poet, playwright, and journalist. She debuted in 1936 with the poetry collection Door roode vuur, which received mixed reactions due to the sensual and erotic nature of some verses. The influence of Karel van de Woestijne was evident in her early work. After a long hospital stay, she published her second collection De eeuwige Eva in 1938, portraying various female archetypes.

Gyselen was active in the nationalist socialist movement DeVlag during World War II and worked as a journalist for their monthly magazine and for the daily Volk en Staat of the Flemish National Union. Her nationalist poems defended Flemish participation on the Eastern Front and honored figures such as August Borms, Joris Van Severen, and René De Clercq. These poems were collected in the 1942 book Zangen voor mijn land.

After the war, Gyselen was arrested and sentenced to death, later commuted to 12 years in prison. Her experiences in prison inspired her to write the poetry collection Balladen achter de staven, published in 1950. In 1953, she published Orgelpunten, a collection that received the Triennial Prize of the Province of Antwerp in 1955. Gyselen also won other literary awards, such as the Clara Hamendt Prize for Tussen stroom en toren and the Alice Nahon Prize for Lied voor morgen. In the post-war years, she renounced her nationalist stance and was accepted back into the Flemish cultural life.

Orgelpunten reflects Gyselen’s evolution as a poet, focusing on introspective and philosophical themes. The collection contains powerful and emotional poetry that explores the complexities of human existence, often with references to her own life and experiences. Her use of language is rich and suggestive, with a strong emphasis on the musical and rhythmic qualities of the poetry, aligning with the title of the collection, which suggests musical climaxes or organ pipes.

Dimensions 26 × 18 cm