Twee vrouwen

Moravia, Alberto. Twee vrouwen. (Original Title: La ciociara). Utrecht / Antwerpen: A. W. Bruna & Zoon, 1980. 384 pages. 1 Volume. Series: Zwarte Beertjes. [Edition Unknown]. 11,5 cm. x 17,4 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9022906051

7,50

In stock

Product ID: 7120 SKU: SKU-2761 Category:

Nederlands

Twee vrouwen van Alberto Moravia beschrijft een episode die het Franse leger liever onder de mat veegt: het inzetten van koloniale huurtroepen in Italië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoewel deze troepen een doorbraak hebben geforceerd bij Monte Cassino, zorgden de massale verkrachtingen die daarna plaatsvonden in het gebergte voor een onvoorstelbaar trauma. De Franse legerleiding kende de geaardheid van de Berber-troepen: hard, meedogenloos en belust op buit.

Moravia (1907-1990) beschrijft met schrijnende eerlijkheid de gruwelen en het lijden van de oorlog. Het verhaal volgt Cesira en haar dochter Rosetta die proberen te overleven in deze gewelddadige periode. De roman toont de wreedheden die gewone burgers moeten doorstaan en legt de nadruk op de menselijke waardigheid te midden van de chaos en wanhoop.

Alberto Moravia, geboren op 28 november 1907 in Rome, Italië, was een van de meest prominente Italiaanse auteurs van de 20e eeuw. Zijn werk richt zich vaak op sociale kwesties, de menselijke conditie en de complexiteit van relaties. Moravia’s scherpe observaties en zijn vermogen om de psychologische diepten van zijn personages te verkennen, hebben hem wereldwijd bekend gemaakt. Naast Twee vrouwen, zijn andere bekende werken De tijd van onverschilligheid en De Romeinse verhalen. Moravia’s invloed op de moderne literatuur blijft groot, zelfs na zijn overlijden op 26 september 1990.

English

Two Women by Alberto Moravia describes an episode that the French army would prefer to sweep under the rug: the use of colonial mercenary troops in Italy during World War II. Although these troops forced a breakthrough at Monte Cassino, the mass rapes that subsequently occurred in the mountains were unimaginable. The French military leadership was aware of the nature of the Berber troops: harsh, ruthless, and eager for plunder.

Moravia (1907-1990) describes with poignant honesty the horrors and suffering of the war. The story follows Cesira and her daughter Rosetta as they try to survive during this violent period. The novel highlights the atrocities that ordinary civilians must endure and emphasizes human dignity amidst chaos and despair.

Alberto Moravia, born on November 28, 1907, in Rome, Italy, was one of the most prominent Italian authors of the 20th century. His work often focuses on social issues, the human condition, and the complexity of relationships. Moravia’s sharp observations and his ability to explore the psychological depths of his characters have made him known worldwide. In addition to Two Women, his other well-known works include The Time of Indifference and Roman Tales. Moravia’s influence on modern literature remains significant, even after his death on September 26, 1990.

Dimensions 17,4 × 11,5 cm
isbn10

9022906051