Striptease zonder muziek

Moravia, Alberto. Striptease zonder muziek. (Original Title: El Paradiso). Amsterdam / Brussel: Elsevier, 1972. 159 pages. 1 Volume. Series: Elseviers Literaire Serie. First Dutch Language Edition. 13 cm. x 20 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9010440052

3,50

In stock

Product ID: 7140 SKU: SKU-0598 Category:

Nederlands:

Vrouwen die geen blad voor de mond nemen – in feite overgaan tot een geestelijke striptease – zeggen in dit boek wat zij van hun minnaar, verloofde, echtgenoot en ook van hun kinderen denken. Terwijl ze in de spiegel van hun leven kijken, zijn ze overgeleverd aan het wonderlijke schimmenspel van hun zieke geest. De onnavolgbare verteller, die Alberto Moravia is, leidt deze vrouwen met het hem eigen laconisme, dat soms naar cynisme neigt, door onze productiemaatschappij waarvan deze vrouwen meestal de slachtoffers, maar in menig opzicht zeker ook de medeplichtigen zijn.

Alberto Moravia (1907-1990) was een prominente Italiaanse schrijver en journalist, vooral bekend om zijn romans die de sociale en seksuele kwesties van de 20e eeuw belichten. Zijn werk wordt gekenmerkt door een kritische blik op de menselijke aard en de complexiteit van relaties, vaak met een cynische ondertoon. Moravia’s bekendste werken zijn onder andere “Gli indifferenti” (De onverschilligen), “La noia” (De verveling), en “Il conformista” (De conformist). Zijn werk heeft internationaal erkenning gekregen en hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste Europese auteurs van de 20e eeuw.

English:

Women who hold nothing back—in fact, who engage in a kind of mental striptease—express in this book what they think about their lovers, fiancés, husbands, and even their children. While gazing into the mirror of their lives, they are at the mercy of the strange shadow play of their troubled minds. The inimitable storyteller that Alberto Moravia is guides these women with his characteristic laconicism, which sometimes borders on cynicism, through our production society of which these women are mostly the victims, but in many respects certainly also the accomplices.

Alberto Moravia (1907-1990) was a prominent Italian writer and journalist, best known for his novels that explore the social and sexual issues of the 20th century. His work is characterized by a critical view of human nature and the complexity of relationships, often with a cynical undertone. Moravia’s most famous works include “Gli indifferenti” (The Indifferent Ones), “La noia” (Boredom), and “Il conformista” (The Conformist). His work has gained international recognition, and he is considered one of the most important European authors of the 20th century.

Dimensions 20 × 13 cm
isbn10

9010440052