Vruchteloos

Elton, Ben. Vruchteloos. ‘s-Gravenhage: BZZTôH, 2000. 310 pages. Volumes: 1 volume. First Dutch Language Edition. 15,5 cm. x 23 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

11,00

In stock

Product ID: 5896 SKU: SKU-2716 Category:

Nederlands

Sam en Lucy vormen een perfect stel; leuk huis, beiden een goede baan en nog altijd ontzettend verliefd op elkaar. Een baby moet het geheel vervolmaken, maar ondanks alle verwoede pogingen wordt Lucy maar niet zwanger. Onderzoeken, aromatherapie, Keltische vruchtbaarheidsrituelen, vrijen op bevel van de thermometer; niks helpt. De spanningen tussen Sam en Lucy lopen hoog op en een breuk lijkt onvermijdelijk, maar uiteindelijk…

Vruchteloos werd verfilmd als Maybe Baby met onder meer Hugh Laurie, Rowan Atkinson en Emma Thompson.

Sam en Lucy hebben een nagenoeg ideaal huwelijk. Het enige wolkje aan de horizon is het feit dat ze maar geen kinderen kunnen krijgen. Lucy’s almaar groter wordende obsessie en de onmacht van Sam er adequaat op te reageren maken van het wolkje een wervelstorm, die leidt tot overspel en echtscheiding. Een kind komt er niet, maar de geliefden vinden elkaar uiteindelijk toch terug. Dit verhaal is geschreven in de vorm van dagboeken die beiden bijhouden, en geeft vermakelijke doorkijkjes in de wereld van kunstmatige inseminatie en de BBC, waar Sam werkt. De helft van de roman – Lucy’s dagboek – is cursief gezet, Sams gedeelte staat in een gewone letter. Geen grootse roman, wel onderhoudend, onlangs verfilmd onder de titel ‘Maybe Baby’ met Emma Thompson, Joanna Lumley en Rowan Atkinson. Rood omslag met de afbeelding van blauwe en enkele groene zaadcellen. Eerdere werken van deze auteur, tekstschrijver voor succesrijke Britse tv-series als ‘The Young Ones’ en ‘Thin Blue Line’, zijn onder meer de bijtend satirische roman ‘Popcorn’ (1997) en het meer ingetogen ‘Boem!’ (1998).

Ben Elton, geboren op 3 mei 1959, is een Brits schrijver, toneelschrijver en stand-up comedian. Hij staat bekend om zijn scherpe satire en humor, en heeft veel bijgedragen aan de Britse televisie met shows als ‘The Young Ones’ en ‘Blackadder’. Naast zijn werk voor televisie en theater heeft Elton diverse romans geschreven, vaak met een satirische kijk op de hedendaagse samenleving. Zijn veelzijdigheid en scherpe observaties maken hem tot een opvallende en invloedrijke figuur in de wereld van entertainment en literatuur.

English

Sam and Lucy make a perfect couple; nice house, both with good jobs, and still deeply in love with each other. A baby should complete the picture, but despite all desperate attempts, Lucy fails to get pregnant. Tests, aromatherapy, Celtic fertility rituals, having sex on the thermometer’s command; nothing helps. The tensions between Sam and Lucy escalate, and a breakup seems inevitable, but ultimately…

Vruchteloos was filmed as Maybe Baby, starring Hugh Laurie, Rowan Atkinson, and Emma Thompson.

Sam and Lucy have an almost ideal marriage. The only cloud on the horizon is their inability to have children. Lucy’s growing obsession and Sam’s inability to respond adequately turn this cloud into a storm, leading to infidelity and divorce. No child arrives, but the lovers eventually find their way back to each other. This story is written in the form of diaries kept by both, offering amusing insights into the world of artificial insemination and the BBC, where Sam works. Half of the novel—Lucy’s diary—is italicized, while Sam’s portion is in regular font. Not a grand novel, but entertaining, recently filmed under the title ‘Maybe Baby’ with Emma Thompson, Joanna Lumley, and Rowan Atkinson. The cover features a red background with blue and some green sperm cells. Previous works by this author, a scriptwriter for successful British TV series such as ‘The Young Ones’ and ‘Thin Blue Line,’ include the biting satirical novel ‘Popcorn’ (1997) and the more subdued ‘Blast From the Past’ (1998).

Ben Elton, born on May 3, 1959, is a British writer, playwright, and stand-up comedian. He is known for his sharp satire and humor and has significantly contributed to British television with shows like ‘The Young Ones’ and ‘Blackadder.’ In addition to his work for television and theater, Elton has written several novels, often providing a satirical view of contemporary society. His versatility and sharp observations make him a prominent and influential figure in the world of entertainment and literature.

Weight 536 kg
Dimensions 23 × 15,5 cm