Je bent geen vreemde hier

Haslett, Adam. [Translated by Hoog, Else]. Je bent geen vreemde hier. (Original Title: You are not a Stranger here). Amsterdam / Antwerpen: Atlas, 2003. 253 pages. 1 Volume. [First Dutch Language Edition]. 13,5 cm. x 21 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9045010275

isbn13: 9789045010274

4,50

In stock

Product ID: 6482 SKU: SKU-2355 Category:

Nederlands:

In de negen verhalen van zijn debuut “Je bent geen vreemde hier” neemt Adam Haslett de lezer mee naar de werelden van mensen die met prangende levenskwesties geconfronteerd worden. Hij laat ons kennismaken met een oudere uitvinder die, borrelend van ideeën, na jaren op bezoek gaat bij zijn zoon, die homo blijkt te zijn. Een weesjongen vindt troost in de mishandelingen van een klasgenoot, en het bezoek van een vroegere, wederzijdse minnaar dreigt de verhouding tussen een broer en een zus te verstoren. De verhalen gaan over wat William Faulkner ooit de ‘oude waarheden van het hart’ noemde: liefde en eer, medelijden en trots, compassie en opoffering. Met humor, een indrukwekkend inlevingsvermogen en een bijna gedetailleerdheid legt Haslett de verborgen structuren van de relaties tussen gezinsleden, vrienden en minnaars bloot.

Zelden is een literair debuut zo bejubeld als de verhalenbundel ‘You are not a Stranger here’ van de Amerikaanse schrijver Adam Haslett. Begrijpelijk dat de Nederlandse uitgever een pagina lovende quotes als intro in de Nederlandse uitgave heeft opgenomen, met een aanprijzing van Jonathan Franzen als keurmerk op het omslag. De negen verhalen in ‘Je bent geen vreemde hier’ zijn realistische portretten van mensen die lijden aan een psychische ziekte of door een tragische levenservaring psychisch letsel hebben opgelopen. Haslett schuwt hierbij het extreme niet en hij laat op een uitvergrote wijze zien dat het leven op aarde bepaald niet paradijselijk is. Dit gegeven weet hij zo genuanceerd, onsentimenteel en soms monter te stileren, dat je als lezer bijna smachtend aan een nieuw verhaal begint. Hasletts talent ligt vooral hierin dat hij in staat is met compassie te laten zien hoe ‘gewoon’ en ‘dichtbij’ psychische radeloosheid is. In die zin geldt de titel niet alleen voor zijn personages, maar ook voor de lezers die zich in zijn verhalen willen spiegelen.

Adam Haslett (1970) is een Amerikaanse schrijver die bekend staat om zijn diepgaande en psychologisch rijke verhalen. Zijn werk heeft talrijke prijzen en nominaties ontvangen, waaronder een Pulitzer Prize-nominatie en een National Book Award-nominatie. Haslett’s schrijfstijl wordt gekenmerkt door zijn mededogen en zijn vermogen om complexe emoties en interpersoonlijke relaties op een genuanceerde manier te beschrijven.

English:

In the nine stories of his debut “You are not a Stranger here,” Adam Haslett takes the reader into the worlds of people confronted with pressing life issues. He introduces us to an older inventor, bubbling with ideas, who visits his son after many years, only to discover he is gay. An orphaned boy finds solace in the abuse from a classmate, and the visit of a former mutual lover threatens the relationship between a brother and sister. The stories deal with what William Faulkner once called the ‘old verities of the heart’: love and honor, pity and pride, compassion and sacrifice. With humor, impressive empathy, and an almost detailed approach, Haslett exposes the hidden structures of relationships between family members, friends, and lovers.

Rarely has a literary debut been as acclaimed as the short story collection ‘You are not a Stranger here’ by American author Adam Haslett. Understandably, the Dutch publisher included a page of glowing quotes as an intro in the Dutch edition, with an endorsement from Jonathan Franzen as a seal of approval on the cover. The nine stories in ‘You are not a Stranger here’ are realistic portraits of people suffering from a mental illness or those psychologically scarred by a tragic life experience. Haslett does not shy away from the extreme and magnifies the non-paradisiacal nature of life on earth. He stylizes this reality with nuance, unsentimentally, and sometimes cheerfully, making readers eagerly anticipate the next story. Haslett’s talent lies in his ability to show, with compassion, how ‘ordinary’ and ‘close’ psychological despair is. In this sense, the title applies not only to his characters but also to readers who wish to mirror themselves in his stories.

Adam Haslett (born 1970) is an American author known for his profound and psychologically rich stories. His work has received numerous awards and nominations, including a Pulitzer Prize nomination and a National Book Award nomination. Haslett’s writing style is characterized by his compassion and ability to describe complex emotions and interpersonal relationships in a nuanced manner.

Weight 342 kg
Dimensions 21 × 13,5 cm
isbn10

9045010275

isbn13

9789045010274