De minnares

Fowles, John. [Translated by van der Velde, Frédérique – van Altena, Ernst]. De minnares. (Original Title: The French Lieutenant’s Woman). Bussum: Van Holkema & Warendorf, 1970. 406 pages. Volumes: 1 volume. First Dutch Language Edition. 14,5 cm. x 21 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

7,50

In stock

Product ID: 6497 SKU: SKU-2720 Category:

Nederlands

De hoofdpersoon van deze roman uit het Victoriaanse tijdperk is een jongeman, die na de ontmoeting met een door een Franse zee-officier bedrogen jonge vrouw, zijn verloving verbreekt en een verhouding begint met ‘Sara’. Na veel verwikkelingen en soms dramatische gebeurtenissen wijst zij hem tenslotte als echtgenoot af. Deze breedvoerig vertelde zedenroman vraagt een aandachtige lezer, maar men zal geboeid worden door de moderne interpretatie van een generatie en levensstijl, waarin de vrouw nog volkomen afhankelijk was van de man als hoofdfiguur in gezin en maatschappij. De verschillende figuren zijn knap getypeerd. Werd ook verfilmd.

John Fowles, geboren op 31 maart 1926 in Leigh-on-Sea, Engeland, was een invloedrijke Britse romanschrijver en essayist. Hij staat bekend om zijn complexe en vaak metafictionele benadering van schrijven, waarbij hij conventies van traditionele verhalen uitdaagt. Zijn werk combineert rijke karakterontwikkeling met diepgaande filosofische thema’s. Naast “The French Lieutenant’s Woman,” zijn andere bekende werken “The Magus” en “The Collector.” Fowles’ romans worden vaak geprezen om hun intellectuele diepgang en innovatieve stijl. Hij overleed op 5 november 2005, maar zijn werk blijft een belangrijke invloed in de literaire wereld.

English

The protagonist of this Victorian-era novel is a young man who, after meeting a young woman deceived by a French naval officer, breaks off his engagement and begins an affair with ‘Sara’. After many complications and sometimes dramatic events, she ultimately rejects him as a husband. This extensively narrated social novel requires an attentive reader but will captivate with its modern interpretation of a generation and lifestyle where the woman was still completely dependent on the man as the main figure in family and society. The various characters are skillfully portrayed. It was also adapted into a film.

John Fowles, born on March 31, 1926, in Leigh-on-Sea, England, was an influential British novelist and essayist. He is known for his complex and often metafictional approach to writing, challenging the conventions of traditional storytelling. His work combines rich character development with profound philosophical themes. In addition to “The French Lieutenant’s Woman,” his other well-known works include “The Magus” and “The Collector.” Fowles’ novels are often praised for their intellectual depth and innovative style. He passed away on November 5, 2005, but his work continues to be a significant influence in the literary world.

Dimensions 21 × 14,5 cm