Het volk van mijn poesta

Illyes, Gyulla. [Translated by Sivirsky, Antal]. Het volk van mijn poesta. Het bewogen epos van het Hongaarse Landleven. Amsterdam: Meulenhoff, 1988. 272 pages. Volumes: 1 volume. Series: Meulenhoff Pocket Editie. Second Edition. 12 cm. x 19 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

12,50

In stock

Product ID: 7597 SKU: SKU-2855 Category:

Nederlands:

Dit boek vormt een van de hoogtepunten van de moderne Hongaarse literatuur. Gyula Illyes (1902-1983), die behoorde tot de linkse ‘populisten’, schildert het leven van de kleine boeren en landarbeiders op de grote feodale landgoederen voor en na de Eerste Wereldoorlog. Machtsmisbruik tegenover deze rechteloze groepen was aan de orde van de dag. Hoewel de sociale problematiek centraal staat, weet Illyes bovendien op meesterlijke wijze de sfeer te tekenen van het leven op de poesta.

Illyes schetst het harde bestaan van deze mensen, hun onderdrukking en de schrijnende ongelijkheid die ze dagelijks ervaren. Tegelijkertijd slaagt hij erin de schoonheid en de eenvoud van hun dagelijkse leven en de diepe verbondenheid met de natuur weer te geven. De auteur verweeft verhalen over tradities, gebruiken en rituelen, die een rijk en gedetailleerd beeld geven van de Hongaarse plattelandscultuur. De personages in het boek zijn levendig en realistisch beschreven, wat de lezer een diep inzicht geeft in hun wereld.

Gyula Illyes was niet alleen een romanschrijver, maar ook een dichter, essayist en toneelschrijver. Hij was een prominente figuur in de Hongaarse literaire wereld en stond bekend om zijn sociale bewogenheid en zijn strijd voor gerechtigheid en gelijkheid. Illyes was sterk beïnvloed door de politieke en sociale veranderingen in Hongarije en gebruikte zijn werk om aandacht te vragen voor de problemen van de armen en onderdrukten. Naast ‘Het volk van mijn poesta’, schreef Illyes ook een biografie over de Hongaarse vrijheidsheld Sándor Petőfi, die eveneens bekendstaat om zijn strijd voor vrijheid en rechtvaardigheid.

English:

This book is considered one of the highlights of modern Hungarian literature. Gyula Illyes (1902-1983), a member of the left-wing ‘populists’, portrays the life of small farmers and laborers on the large feudal estates before and after World War I. Abuse of power against these disenfranchised groups was commonplace. Although social issues are central, Illyes masterfully captures the atmosphere of life on the puszta.

Illyes depicts the harsh existence of these people, their oppression, and the stark inequality they face daily. At the same time, he manages to convey the beauty and simplicity of their everyday life and their deep connection to nature. The author interweaves stories about traditions, customs, and rituals, providing a rich and detailed picture of Hungarian rural culture. The characters in the book are vividly and realistically described, giving the reader deep insight into their world.

Gyula Illyes was not only a novelist but also a poet, essayist, and playwright. He was a prominent figure in the Hungarian literary world and was known for his social commitment and his fight for justice and equality. Illyes was greatly influenced by the political and social changes in Hungary and used his work to draw attention to the problems of the poor and oppressed. In addition to ‘The People of My Puszta,’ Illyes also wrote a biography of the Hungarian freedom hero Sándor Petőfi, who is also known for his fight for freedom and justice.

Dimensions 19 × 12 cm