Babylon aan de Rhône

Nolthenius, Helene. Babylon aan de Rhône. Lap Mosca in ballingschap. Amsterdam: Em. Querido, 1991. 150 pages. Volumes: 1 of 1 volume. Second Edition. 12,5 cm. x 20 cm..
Condition: Fine. Softcover.

8,50

In stock

Product ID: 2706 SKU: SKU-3103 Category:

Nederlands:

De Florentijnse minderbroeder en meesterspeurder Lapo Mosca wordt met twee opdrachten naar Avignon gestuurd, de stad waar de paus en zijn gevolg sinds 1309 verblijf houden. Lapo komt van het ene wespennest in het andere. Hij raakt verstrikt in conflicten tussen de oorspronkelijke bewoners en de vele vreemdelingen die de stad aan de Rhône rijk is. En natuurlijk raakt hij betrokken bij een moord.

Nieuwe avonturen van Lapo Mosca, de franciscaan-detective die men eerder aan het werk heeft kunnen zien in het middeleeuwse Florence. Ditmaal wordt hij met een drievoudige opdracht uitgestuurd naar het Zuidfranse Avignon, waar in die tijd (1362) de pausen resideren en een krankzinnig ingewikkelde situatie is ontstaan tussen staat en kerk. Heel de sfeer is meesterlijk getroffen, vastgelegd met zeer grote kennis van zaken en met een voortreffelijke pen. Bij alle ellende wordt de humor toch niet vergeten, en er zijn ook weer speelse vertalingen van alleraardigste liedjes. Een vergelijking met de sympathieke middeleeuwse benedictijn-speurder van Ellis Peters valt toch duidelijk uit in het voordeel van de veel minder brave Lapo Mosca, vooral omdat Hélène Nolthenius zonder enige twijfel de grootste schrijfster is van de twee. Een boek met de nodige spanning, waarin tegelijk een boeiend beeld wordt opgeroepen van het doodgewone dagelijks leven in een zeer verwarde tijd.

Hélène Nolthenius (1920-2000) was een Nederlandse schrijfster en musicologe. Ze stond bekend om haar historische romans en wetenschappelijke werken over de Middeleeuwen. Nolthenius had een scherp oog voor detail en een passie voor de geschiedenis, wat haar in staat stelde om levendige en authentieke verhalen te creëren. Haar werk werd vaak geprezen om de combinatie van historische nauwkeurigheid en literaire finesse.

English:

The Florentine friar and master detective Lapo Mosca is sent to Avignon, the city where the Pope and his entourage have resided since 1309, with two assignments. Lapo finds himself in one hornet’s nest after another, entangled in conflicts between the native inhabitants and the many foreigners enriching the city by the Rhône. Naturally, he also gets involved in a murder.

These new adventures of Lapo Mosca, the Franciscan detective previously seen at work in medieval Florence, take him to the southern French city of Avignon in 1362, where the popes reside amidst a complex situation between state and church. The atmosphere is masterfully captured, depicted with great expertise and a superb writing style. Despite the hardships, humor is not forgotten, and there are playful translations of delightful songs. Compared to the amiable medieval Benedictine sleuth of Ellis Peters, Lapo Mosca is notably more complex, especially since Hélène Nolthenius is undeniably the superior writer of the two. The book is filled with suspense and simultaneously evokes a fascinating picture of everyday life in a very turbulent time.

Hélène Nolthenius (1920-2000) was a Dutch author and musicologist known for her historical novels and scholarly works on the Middle Ages. She had a keen eye for detail and a passion for history, which enabled her to create vivid and authentic stories. Her work was often praised for the combination of historical accuracy and literary finesse.

Weight 196 kg
Dimensions 20 × 12,5 cm