Afstand van Amerika

Abraham, Pearl. [Translated by Mossel, Babet]. Afstand van Amerika. (Original Title: Giving Up America). Amsterdam: Meulenhoff, 1998. 298 pages. 1 Volume. [First Dutch Language Edition]. 12,5 cm. x 20 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9029058404

isbn13: 9789029058407

4,50

In stock

Product ID: 6479 SKU: SKU-2349 Category:

Nederlands:

Deena wil trouwen met Daniël, een orthodoxe jood. Deena’s vader, een chassidische geleerde, verzet zich aanvankelijk krachtig tegen dit huwelijk: de getallen die Hebreeuwse letters van hun namen symboliseren, vormen bij elkaar opgeteld het woord verdriet. Toch lijkt het aanvankelijk een gelukkig huwelijk te worden. Samen werken Deena en Daniël aan de restauratie van een oud huis, hun droomhuis. Dan brengt Daniël van zijn werk twee jonge vrouwen mee. Een van hen komt uit het zuiden en is van plan deel te nemen aan de Miss Amerika-verkiezingen, de ander is haar beste vriendin. Daarmee ontstaat ook de eerste barst in het fundament van het huwelijk van Deena en Daniël: de waarden waarmee Deena is opgegroeid en haar gevoel van wat thuis betekent, komen op losse schroeven te staan.

De joods-Amerikaanse schrijfster (1960) debuteerde in 1995 met de roman ‘The Romance Reader’ (‘Vreugde der Wet’). In deze nieuwe roman beschrijft zij het huwelijk van de chassidische Deena en de orthodox-joodse Daniël. Het huwelijk begint gelukkig. Deena en Daniël hebben een goede baan en samen werken ze aan de restauratie van hun droomhuis. Deena leeft dicht bij haar joodse wortels. Daniël beleeft zijn jood-zijn meer op een wettische wijze: hij eet koosjer en viert de sabbat. Juist bij hem leeft de behoefte om werelds te leven. Hij gaat graag uit, leert dansen en wordt verliefd op een collega die Miss Amerika wil worden. Eerst lijkt Deena blind voor Daniëls ontrouw. Later verlaat zij hem en betaalt geschokt met gelijke munt terug. Na het verlies van haar baan vlucht Deena naar haar familie in Jeruzalem. Daar hervindt zij het levensinzicht dat je na pijn en berouw steeds weer opnieuw kunt beginnen.

English:

Deena wants to marry Daniel, an Orthodox Jew. Deena’s father, a Hasidic scholar, initially strongly opposes this marriage: the numbers symbolized by the Hebrew letters of their names add up to the word ‘sorrow’. Despite this, the marriage initially appears to be a happy one. Together, Deena and Daniel work on restoring an old house, their dream home. Then Daniel brings home two young women from work. One of them is from the South and plans to compete in the Miss America pageant, while the other is her best friend. This marks the first crack in the foundation of Deena and Daniel’s marriage: the values Deena grew up with and her sense of home start to shift.

The Jewish-American author (1960) debuted in 1995 with the novel ‘The Romance Reader’ (‘Vreugde der Wet’). In this new novel, she describes the marriage of the Hasidic Deena and the Orthodox Jew Daniel. The marriage begins happily. Deena and Daniel have good jobs and are working together on restoring their dream home. Deena lives close to her Jewish roots. Daniel experiences his Jewish identity more legally: he eats kosher and celebrates the Sabbath. However, he harbors a desire to live a worldly life. He enjoys going out, learns to dance, and falls in love with a colleague who aspires to become Miss America. Initially, Deena seems blind to Daniel’s infidelity. Later, she leaves him and, shocked, retaliates in kind. After losing her job, Deena flees to her family in Jerusalem. There, she regains the insight that one can always start anew after pain and remorse.

Dimensions 20 × 12,5 cm
isbn10

9029058404

isbn13

9789029058407