De Tuin der Literaten

Hua, Gu. [Translated by van der Meer, Marc]. De Tuin der Literaten. (Original Title: Rulin Yuan). Baarn / Den Haag / Brussel: Ambo / Novib / NCOS, 1992. 435 pages. 1 Volume. [First Dutch Language Edition]. 12 cm. x 20,5 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9026311478

3,00

In stock

Product ID: 7582 SKU: SKU-0820 Category:

Nederlands:

Gu Hua, pseudoniem van Luo Hongyu (geboren in 1942 in Hunan, China), is een Chinese schrijver die bekendheid verwierf met zijn sociaal-realistische romans. Zijn werken, vaak gesitueerd in de tijd van de Culturele Revolutie, zijn door hun scherpe observaties en menselijk mededogen geliefd bij lezers en critici. Momenteel woont Gu Hua in Canada.

De Tuin der Literaten speelt zich af in 1965, wanneer een groep jongeren uit Peking wordt verzameld in de ‘Tuin der Literaten’, een ironische benaming voor een werkkamp waar ‘reactionaire’ studenten heropgevoed moeten worden. Met een combinatie van mededogen, humor en ironie beschrijft Gu Hua de onderlinge relaties binnen het kamp en de bizarre situaties die zich in deze merkwaardige gemeenschap voordoen. Het boek bevat goede psychologische karakteriseringen en opmerkelijke natuurbeschrijvingen, die de lezer een dieper inzicht geven in het leven en de omstandigheden tijdens de Culturele Revolutie.

English:

Gu Hua, the pseudonym of Luo Hongyu (born 1942 in Hunan, China), is a Chinese writer known for his social realist novels. His works, often set during the Cultural Revolution, are beloved by readers and critics alike for their sharp observations and human compassion. Gu Hua currently resides in Canada.

The Garden of the Literati takes place in 1965, when a group of youths from Beijing are gathered in the “Garden of the Literati,” an ironic name for a labor camp where ‘reactionary’ students must undergo re-education. With a blend of compassion, humor, and irony, Gu Hua portrays the interpersonal relationships within the camp and the bizarre situations that arise in this peculiar society. The book features strong psychological characterizations and remarkable nature descriptions, offering readers a deeper insight into life and conditions during the Cultural Revolution.

Dimensions 20,5 × 12 cm
isbn10

9026311478