Het Vijfde Plan

Davies, Robertson. [Translated by Syrier, Paul]. Het Vijfde Plan. (Original Title: Fifth Business). Amsterdam: Contact, 1987. 283 pages. 1 Volume. [First Dutch Language Edition]. 13,5 cm. x 21 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn10: 9025465587

isbn13: 9789025465582

9,50

In stock

Product ID: 5923 SKU: SKU-2804 Category:

Nederlands

Het Vijfde Plan van Robertson Davies is een kloeke roman, verdeeld in zes hoofdstukken, met als hoofdpersoon Dunstan Ramsay, die terugziet op zijn veelbewogen leven. Ramsay voelt zich ten onrechte schuldig aan de vroege bevalling van Mevrouw Dempster, een domineesvrouw die licht in het hoofd is, waanzinnig of heilig. Deze bevalling wordt veroorzaakt doordat zij getroffen wordt door een sneeuwbal van zijn schoolvriend, die eigenlijk voor hem bedoeld was. De te vroeg geboren Paul wordt min of meer zijn zorgenkind en leert goochelen van hem.

Ramsay maakt de Eerste Wereldoorlog mee als Canadees sergeant aan het Belgische front te Passchendaele, verovert een Duits mitrailleurnest, raakt gewond en wordt onderscheiden met het Victoria-kruis. Hij wordt later leraar en onder-directeur, en schrijver van heiligenlevens, wat voor een presbyteriaan al een heel avontuur is. Tal van schoolvrienden en latere mensen kruisen zijn levenspad.

Het Vijfde Plan is een goed geschreven en onderhoudende roman, vooral de eerste tweehonderd pagina’s, en is goed uit het Engels vertaald.

Robertson Davies (1913-1995) was een gerenommeerde Canadese schrijver, journalist en professor. Hij staat bekend om zijn rijke, karaktergedreven verhalen die vaak elementen van mystiek en het bovennatuurlijke bevatten. Fifth Business, het eerste boek in zijn Deptford-trilogie, wordt beschouwd als een van zijn meesterwerken. Davies’ werk wordt gekenmerkt door zijn diepgaande inzichten in de menselijke natuur en zijn meesterlijke verteltechniek, die hem een blijvende plaats in de literaire wereld hebben opgeleverd.

English

Fifth Business by Robertson Davies is a substantial novel, divided into six chapters, with Dunstan Ramsay as the main character reflecting on his eventful life. Ramsay feels unjustly guilty for the premature birth of Mrs. Dempster, a minister’s wife who is light-headed, insane, or holy. This premature birth is caused when she is hit by a snowball thrown by his school friend, which was actually meant for Ramsay. The prematurely born Paul becomes more or less his ward and learns magic tricks from him.

Ramsay experiences the First World War as a Canadian sergeant at the Belgian front in Passchendaele, captures a German machine-gun nest, is wounded, and is awarded the Victoria Cross. He later becomes a teacher and vice-principal, and a writer of saints’ lives, quite an adventure for a Presbyterian. Numerous school friends and later acquaintances cross his path.

Fifth Business is a well-written and entertaining novel, especially the first two hundred pages, and is well-translated from English.

Robertson Davies (1913-1995) was a renowned Canadian writer, journalist, and professor. He is known for his rich, character-driven stories that often include elements of mysticism and the supernatural. Fifth Business, the first book in his Deptford Trilogy, is considered one of his masterpieces. Davies’ work is characterized by his profound insights into human nature and his masterful storytelling, which have earned him a lasting place in the literary world.

Dimensions 21 × 13,5 cm
isbn10

9025465587

isbn13

9789025465582