Het liegend konijn: tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie onder redactie van Jozef Deleu
Deleu, Jozef

Deleu, Jozef. Het liegend konijn: tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie onder redactie van Jozef Deleu. 5e jaargang – nummer 1 – januari 2007 – 365 nieuwe gedichten van 85 dichters -themanummer: ‘VERANDERLIJK’. Leuven / Amsterdam: Van Halewyck / Meulenhoff, 2007. 431 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. 14,5 cm. x 21,5 cm.
Condition: Mint. Softcover. Perfect binding.

SUMMARY:
Jozef Deleu
Bij het themanummer.
Dat het schijnbaar onveranderlijke ‘veranderlijk’ is, blijft ons verbazen. Alles waar we greep op menen te hebben, kan ons ontsnappen, zoals water dat de vorm aanneemt van de grilligste bedding. Ons brein, een dynamisch systeem, wordt onophoudelijk door nieuwe impulsen beïnvloed.
Deze onbestendigheid laat ook sporen na in het werk van dichters. Zij communiceren immers op een eigenzinnige manier over zichzelf en over de wereld waarin zij leven. Kennis en ervaring van verleden en heden stapelen zij op, zoals ieder mens, in hun feilbaar geheugen. Soms voorvoelen ze wat er staat te gebeuren. Eenduidigheid en verstarring staan haaks op poëzie.
Poëzie beantwoordt niet aan onze behoefte om geïnformeerd te worden, maar gaat over de dingen waar wij geen woorden voor hebben. Daaraan ontleent ze haar duurzaamheid, ondanks haar niet-aflatende veranderlijkheid.
Ook het medium van de dichter, de taal, evolueert voortdurend onder de druk van nieuwe mogelijkheden en behoeften. In een poging om onbekende gelaagdheid bloot te leggen of zelf te creëren, halen de dichters vaak de taal vakkundig uit elkaar. Dat vereist aandachtige lectuur. Poëzie is geen mededeling en evenmin de verwoording van een gedachte. Ze is ervaring en in hoge mate wijsheid. Wat dichters door de kracht van de suggestie weten op te roepen, beantwoordt aan de behoefte om door te dringen tot het mysterie van het bestaan.
Het woord ‘veranderlijk’ inspireerde vijfentachtig dichters, met heel uiteenlopende poëtica’s en van alle leeftijden, voor dit lustrumnummer. Charles Ducal droeg het gedicht ‘Onvindbaar’ op aan het jarige tijdschrift. Het evoceert treffend waar Het Liegend Konijn voor staat:
Omdat het liegt en dus kan veranderen
omdat het maar zichtbaar is tussen de lijnen
omdat het ontdekt wat al lang is ontdekt
maar nooit op deze onmogelijke wijze
omdat het zich aanpast, ook aan het zeer grijze
omdat het de jager zelf heeft gewekt
omdat het elk schot tot een spat kan verkleinen
omdat het gestroopt en verhandeld
nog nooit is gevat.
Deze subtiele aansporing om onveranderlijk door te gaan, vervult mij met grote erkentelijkheid aan de dichters, de uitgever en de lezers. – Jozef Deleu, hoofdredacteur.
Jan-Willem Anker (1978)
• Als de schemering 1.2.3
Robert Anker (1946)
• 180°
• Jack 1.2.3.
Jan Baeke (1956)
• Een huis maakt veranderlijk 1.2.3.4
H.H. ter Balkt (1938)
• Laaglandse hymnen, Reina Prinsen Geerlings
• De toeëigenaars werden grondwolven
• Mij zal ooit iets beters invallen
• Ga naar huis poëzie
• De verduivelde raadhuizen vallen om
• Ritten 1.2
• Nevelgaard vaarwel
Maria Barnas (1973)
• Vlucht
• Tussen voor- en achterkamer
• Burgerdam
Bas Belleman (1978)
• Misleidingen 1.2.3
Abdelkader Benali (1975)
• Woordenkransen uit belegerd Beiroet
Arie van den Berg (1948)
• Weerhaan I.II.III
Huub Beurskens (1950)
• Deur van glas
• Het feest van de duif
• Nazomer
• Ombraamde putten
• Vaak mag ik naar een weide terug
• Na school
• Buitengesloten uil
• Herfsttijloos
• Een dag in maart
Lut de Block (1952)
Alles veranderde met de komst van O
• Epifanie
• Genese
• Osmose
Paul Bogaert (1968)
• Zonder kleren…
• Je herinnert je het zweet en de sfeer…
• Dit ben ik en dat ben ik.
Mark Boog (1970)
• Zeven metamorfosen I.II.III.IV.V.VI.VII
Pieter Boskma (1956)
• Uit zicht
• Harmonieuze honger
• Het nieuwe gedicht
• Drager
• Voor wie omhoog valt
• Voor wie gelijk heeft
• Confiscatie
• Goede raad is
• De noodzaak van
• De eenvoud des geloofs
Stefaan van den Bremt (1941)
De wereld, een draaiorgel
• Scenografie
• Dramaturgie
• Tussenspel
• Sotternie
• Verplaatsing van tijd
• Intermezzo
• Tegentijd
• Vernauwing van plaats
• Open einde
Tsead Bruinja (1974)
• Burgemeester
• Bang voor de dood
• Mijn zoon voor € 40, – P.U.
• De wind draait…
Frans Budé (1945)
• Verplaatsingen
Geert Buelens (1971)
• Vervelingsmanagement
• Consumptiekansen
Hendrik Carette (1946)
• Een oude Leviathan
• Een witte Groenlander
• Een hondenmaaltijd met meelballen
Miguel Declercq (1976)
Koerswijzigingen
• Sleur
• Hoe we onszelf moed inspreken
• Lyrisch
T. van Deel (1945)
• Dit moment
• Zilverabeel
• Ballade van de ansjovis
Paul Demets (1966)
• Lavoir
• Steen
• Wikkel
Bernard Dewulf (1960)
• Meisje uit de Kempen 1.2
• Woord
Charles Ducal (1952)
Op deze onmogelijke wijze
• Forchta in bivonga
• Zwijgen is goud
• Materiaal
• Willekeur
• Faq 1
• Stadsdichter
• Onvindbaar
Serge van Duijnhoven (1970)
• Transformatie
• Keervers
• Zelfportret zonder ik I.II
• Van de genen ’t zelfzuchtig seizoen
• Van dien aard
• Zweer af de prietpraat
• Teletopia
Anna Enquist (1945)
Sluipwegen van de woede
• Keizer
• Oud
• Woordenboek
Piet Gerbrandy (1958)
• Zeven treden I.II.III.IV.V.VI.VII
Eva Gerlach (1948)
• Driemaal veranderd 1.2.3
Ruben van Gogh (1967)
• Fron(t)taal I.II.III.IV
Koenraad Goudeseune (1965)
• Veranderlijk 1.2.3
Jo Govaerts (1972)
• Borst
• Billen
• Hand
• Rug
• Haren
Hans Groenewegen (1956)
• Morgen wordt het warmer I.II.III.IV
Luuk Gruwez (1953)
• Lamentatie voor Juul
• Aan tafel I.II.III.IV
• Versterving
Lloyd Haft (1946)
• Drie brieven aan de evangelist Johannes I.II.III
Micha Hamel (1970)
• Gestalten
• Bevindingen
Elma van Haren (1954)
• Aanloop tot de snoekduik
• Repelsteeltjemeditatie
Stefan Hertmans (1951)
• Nostra meglio gioventu 1.2.3.4
Ingmar Heytze (1970)
• Bruiloft
• Studentenhuis
• Replieken
• Mutatis mutandis
• Kopermeisje
• Gangsterliefje
• De gevoelige plaat
• Zo ver weg
• Tattoo Bob
• Tekens
Rozalie Hirs (1965)
• De tijd van een boom
• Hartkamers
• Van dagen
Peter Holvoet-Hanssen (1960)
Vijf switchende gedichten
• Grafschrijver
• Minutero
• Gebroken huis 1.2
• Spokenlied 4
• Nachtwijsje
Philip Hoorne (1964)
• Mijn kruis! Mijn kruis! Een kingdom voor mijn kruis!
• Kippig gedicht over haan inclusief moraal
• Lucky
• Ooit ergens tussen A’pen en A’dam
• Voor het verscheiden
• TV zee
Sylvia Hubers (1965)
• Hij is niet thuis
• Met water
• Het zeggen van de dingen
• Oké, dan maar niet in de lepeltjeshouding
• Bij haar slapen
• Poire Belle Hélène
• In staat tot zagen
René Huigen (1962)
Triptiek
• Jheronymus Bosch
• Wintertuin
• Wereldei
Mark Insingel (1965)
Veranderlijk
• Ik nam de benen
• Als ik een huis bouw
• Alsof ik kleiner
• Veranderlijk
• Wat ik niet kon
• Waar ik zijn wil
• Straks wordt het zo
Saskia de Jong (1973)
• Gisteren was een witte raaf
• Ik drink…
• Zo het…
Roland Jooris (1936)
• 3 Variaties voor de linkerhand
Hester Knibbe (1946)
• Wet
• Zeus, de olympische schildpad
• Uit stof
• Bedrieglijke dagen 1.2.3.4
Gerrit Komrij (1944)
• Tussen twee geluiden
Rutger Kopland (1934)
• Tuin 1.2.3
Anton Korteweg (1944)
• Naar Schouwen
• Over de waarheid
• In de lift
• Hallo, met mij
• Echtpaar, 25 jaar getrouwd
Frans Kuipers (1942)
• Landschappentroost oftewel het jaar van de rups 1.2.3.4.5.6
Wiel Kusters (1947)
• De hitte zegt
• Romance
• Historisch fragment (1918)
• Vluchtig
• Nazomer
Astrid Lampe (1955)
• De klos nog voor je stopt
• We zijn al dood troostte hij we zijn al dood
• Vlugzout in de dug-out van onze privé drugstore
Marije Langelaar (1978)
• Vogel
• Stad• Brein
Joke van Leeuwen (1952)
Veranderlijk
• Waan meent zich hier gezeten te weten…
• De taal van snaren en gebaren…
• Een men zegt ik kan niet echt zingen…
• Een men zegt: geloof maar…
Peter van Lier (1960)
Allemaal aanbiedingen
• Un bonk sap
• Eurootje de kiloooo
• Effe iets leuks
• Alles vers gesneden
• Niet te geloven
Erik Lindner (1968)
• Terrein
• Ik zeul met lood…
• Kranten blijven liggen…
• Het Noorden…
• Bomen buigen weg…
• Een man hangt uit een raam…
Jannah Loontjens (1974)
• Golven
• Ga toch slapen
• Opperdepop
Gwy Mandelinck (1937)
Optelsom
• Hinderlaag
• Groei
• Verbinding
Erik Menkveld (1959)
• Waarom?
K. Michel (1958)
• Brel komt op bezoek 1.2.3.4.5.6.7.8
Thomas Möhlmann (1975)
• Kop
• Munt
• Rand
Els Moors (1976)
• Ik kom aangelopen…
Erwin Mortier (1965)
• Politique des poètes 1.2
Maja Panajotova (1951)
• De reiskist
• Voorbij
• Kaleidoscoop
Hagar Peeters (1972)
• Aan mijn dartele veranderlijkheid
• Zelfportret aan tafel
• Op de ruggen van olifanten
• Europese jeremiade
• De roep die ik in mijzelf hoorde
• Aan Alvaro de Campos, heteroniem van Pessoa
René Puthaar (1964)
• Zij verandert
Martin Reints (1950)
• Rietkraag
• Oponthoud
• Gnoe
David Van Reybrouck (1971)
• Kwetsen 1.2.3.4.5
Filip Rogiers (1966)
• Alleman 1.2.3.
Alfred Schaffer (1973)
• Landverhuizing I.II.III.IV
Patty Scholten (1946)
• Kamelenmarkt in Egypte
• Het olifantenorkest
• Bruno
• Global heating
• Dooie mus
• De dieren van de tsunami
Rob Schouten (1954)
Vijf changementen
• Het is niet anders
• Val van de dictator
• Psalm
• Spijs (verandering van)
• Mr. en Mrs. Pepys
Shrinivasi (1926)
• Veranderlijk I.II.III.IV
Albertina Soepboer (1969)
• Getijdelijk 1.2.3.4.5.6.7
Erik Spinoy (1960)
• Nooit
• Zacht
• Versteend
• Smaak
• Hoezeer
• Wilgenblad
Lucienne Stassaert (1936)
• Met wisselend gemoed 1.2.3.4
Toon Tellegen (1941)
• Veranderingen
• Gelijken
• Ten dode opgeschreven hond
• Dochter
Hans Tentije (1944)
• Een kind als dit I.II.III.IV.V.VI.VII
Willem van Toorn (1935)
• Nazomer 1.2.3
Miriam Van hee (1952)
• Film 1.2.3
Peter Vermeersch (1972)
Verkleuringen
• Het inleggen en het konfijten
• In potten zitten we –
• Nee, niet dat we bewaren…
• Dit is het houvast…
• Is het te zien…
Marjoleine de Vos (1957)
• Schoksgewijs
Leo Vroman (1915)
Jeldican’s veranderingen
• Korte inhoud van het voorgaande
• Zijn veranderingen
• Einde
Henk van der Waal (1960)
Die het derwaartse aan je waagt
• Bahalve kans…
• Zoals zovelen…
• Je neerleggen…
• Zo snel van je terug…
Ad Zuiderent (1944)
• Voor de verandering
• Veerhuis
• Over de brug
• Wind in het haar.

10,00

In stock

General

Full TitleHet liegend konijn: tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie onder redactie van Jozef Deleu
Sub-title5e jaargang – nummer 1 – januari 2007 – 365 nieuwe gedichten van 85 dichters -themanummer: ‘VERANDERLIJK’
LanguageDutch
Original LanguageDutch

Creators

AuthorsDeleu, Jozef

Imprint

PublisherVan Halewyck / Meulenhoff
Publishing PlaceLeuven / Amsterdam
Release Year2007

Description

H x L x W14.5 x 0 x 21.5 cm
Pages431
Volumes1 volume
Cover FormatSoftcover
BindingPerfect binding
ConditionMint

Editorial

EditionFirst Edition

Info

SummaryJozef Deleu Bij het themanummer. Dat het schijnbaar onveranderlijke ‘veranderlijk’ is, blijft ons verbazen. Alles waar we greep op menen te hebben, kan ons ontsnappen, zoals water dat de vorm aanneemt van de grilligste bedding. Ons brein, een dynamisch systeem, wordt onophoudelijk door nieuwe impulsen beïnvloed. Deze onbestendigheid laat ook sporen na in het werk van dichters. Zij communiceren immers op een eigenzinnige manier over zichzelf en over de wereld waarin zij leven. Kennis en ervaring van verleden en heden stapelen zij op, zoals ieder mens, in hun feilbaar geheugen. Soms voorvoelen ze wat er staat te gebeuren. Eenduidigheid en verstarring staan haaks op poëzie. Poëzie beantwoordt niet aan onze behoefte om geïnformeerd te worden, maar gaat over de dingen waar wij geen woorden voor hebben. Daaraan ontleent ze haar duurzaamheid, ondanks haar niet-aflatende veranderlijkheid. Ook het medium van de dichter, de taal, evolueert voortdurend onder de druk van nieuwe mogelijkheden en behoeften. In een poging om onbekende gelaagdheid bloot te leggen of zelf te creëren, halen de dichters vaak de taal vakkundig uit elkaar. Dat vereist aandachtige lectuur. Poëzie is geen mededeling en evenmin de verwoording van een gedachte. Ze is ervaring en in hoge mate wijsheid. Wat dichters door de kracht van de suggestie weten op te roepen, beantwoordt aan de behoefte om door te dringen tot het mysterie van het bestaan. Het woord ‘veranderlijk’ inspireerde vijfentachtig dichters, met heel uiteenlopende poëtica’s en van alle leeftijden, voor dit lustrumnummer. Charles Ducal droeg het gedicht ‘Onvindbaar’ op aan het jarige tijdschrift. Het evoceert treffend waar Het Liegend Konijn voor staat: Omdat het liegt en dus kan veranderen omdat het maar zichtbaar is tussen de lijnen omdat het ontdekt wat al lang is ontdekt maar nooit op deze onmogelijke wijze omdat het zich aanpast, ook aan het zeer grijze omdat het de jager zelf heeft gewekt omdat het elk schot tot een spat kan verkleinen omdat het gestroopt en verhandeld nog nooit is gevat. Deze subtiele aansporing om onveranderlijk door te gaan, vervult mij met grote erkentelijkheid aan de dichters, de uitgever en de lezers. – Jozef Deleu, hoofdredacteur. Jan-Willem Anker (1978) • Als de schemering 1.2.3 Robert Anker (1946) • 180° • Jack 1.2.3. Jan Baeke (1956) • Een huis maakt veranderlijk 1.2.3.4 H.H. ter Balkt (1938) • Laaglandse hymnen, Reina Prinsen Geerlings • De toeëigenaars werden grondwolven • Mij zal ooit iets beters invallen • Ga naar huis poëzie • De verduivelde raadhuizen vallen om • Ritten 1.2 • Nevelgaard vaarwel Maria Barnas (1973) • Vlucht • Tussen voor- en achterkamer • Burgerdam Bas Belleman (1978) • Misleidingen 1.2.3 Abdelkader Benali (1975) • Woordenkransen uit belegerd Beiroet Arie van den Berg (1948) • Weerhaan I.II.III Huub Beurskens (1950) • Deur van glas • Het feest van de duif • Nazomer • Ombraamde putten • Vaak mag ik naar een weide terug • Na school • Buitengesloten uil • Herfsttijloos • Een dag in maart Lut de Block (1952) Alles veranderde met de komst van O • Epifanie • Genese • Osmose Paul Bogaert (1968) • Zonder kleren… • Je herinnert je het zweet en de sfeer… • Dit ben ik en dat ben ik. Mark Boog (1970) • Zeven metamorfosen I.II.III.IV.V.VI.VII Pieter Boskma (1956) • Uit zicht • Harmonieuze honger • Het nieuwe gedicht • Drager • Voor wie omhoog valt • Voor wie gelijk heeft • Confiscatie • Goede raad is • De noodzaak van • De eenvoud des geloofs Stefaan van den Bremt (1941) De wereld, een draaiorgel • Scenografie • Dramaturgie • Tussenspel • Sotternie • Verplaatsing van tijd • Intermezzo • Tegentijd • Vernauwing van plaats • Open einde Tsead Bruinja (1974) • Burgemeester • Bang voor de dood • Mijn zoon voor € 40, – P.U. • De wind draait… Frans Budé (1945) • Verplaatsingen Geert Buelens (1971) • Vervelingsmanagement • Consumptiekansen Hendrik Carette (1946) • Een oude Leviathan • Een witte Groenlander • Een hondenmaaltijd met meelballen Miguel Declercq (1976) Koerswijzigingen • Sleur • Hoe we onszelf moed inspreken • Lyrisch T. van Deel (1945) • Dit moment • Zilverabeel • Ballade van de ansjovis Paul Demets (1966) • Lavoir • Steen • Wikkel Bernard Dewulf (1960) • Meisje uit de Kempen 1.2 • Woord Charles Ducal (1952) Op deze onmogelijke wijze • Forchta in bivonga • Zwijgen is goud • Materiaal • Willekeur • Faq 1 • Stadsdichter • Onvindbaar Serge van Duijnhoven (1970) • Transformatie • Keervers • Zelfportret zonder ik I.II • Van de genen ’t zelfzuchtig seizoen • Van dien aard • Zweer af de prietpraat • Teletopia Anna Enquist (1945) Sluipwegen van de woede • Keizer • Oud • Woordenboek Piet Gerbrandy (1958) • Zeven treden I.II.III.IV.V.VI.VII Eva Gerlach (1948) • Driemaal veranderd 1.2.3 Ruben van Gogh (1967) • Fron(t)taal I.II.III.IV Koenraad Goudeseune (1965) • Veranderlijk 1.2.3 Jo Govaerts (1972) • Borst • Billen • Hand • Rug • Haren Hans Groenewegen (1956) • Morgen wordt het warmer I.II.III.IV Luuk Gruwez (1953) • Lamentatie voor Juul • Aan tafel I.II.III.IV • Versterving Lloyd Haft (1946) • Drie brieven aan de evangelist Johannes I.II.III Micha Hamel (1970) • Gestalten • Bevindingen Elma van Haren (1954) • Aanloop tot de snoekduik • Repelsteeltjemeditatie Stefan Hertmans (1951) • Nostra meglio gioventu 1.2.3.4 Ingmar Heytze (1970) • Bruiloft • Studentenhuis • Replieken • Mutatis mutandis • Kopermeisje • Gangsterliefje • De gevoelige plaat • Zo ver weg • Tattoo Bob • Tekens Rozalie Hirs (1965) • De tijd van een boom • Hartkamers • Van dagen Peter Holvoet-Hanssen (1960) Vijf switchende gedichten • Grafschrijver • Minutero • Gebroken huis 1.2 • Spokenlied 4 • Nachtwijsje Philip Hoorne (1964) • Mijn kruis! Mijn kruis! Een kingdom voor mijn kruis! • Kippig gedicht over haan inclusief moraal • Lucky • Ooit ergens tussen A’pen en A’dam • Voor het verscheiden • TV zee Sylvia Hubers (1965) • Hij is niet thuis • Met water • Het zeggen van de dingen • Oké, dan maar niet in de lepeltjeshouding • Bij haar slapen • Poire Belle Hélène • In staat tot zagen René Huigen (1962) Triptiek • Jheronymus Bosch • Wintertuin • Wereldei Mark Insingel (1965) Veranderlijk • Ik nam de benen • Als ik een huis bouw • Alsof ik kleiner • Veranderlijk • Wat ik niet kon • Waar ik zijn wil • Straks wordt het zo Saskia de Jong (1973) • Gisteren was een witte raaf • Ik drink… • Zo het… Roland Jooris (1936) • 3 Variaties voor de linkerhand Hester Knibbe (1946) • Wet • Zeus, de olympische schildpad • Uit stof • Bedrieglijke dagen 1.2.3.4 Gerrit Komrij (1944) • Tussen twee geluiden Rutger Kopland (1934) • Tuin 1.2.3 Anton Korteweg (1944) • Naar Schouwen • Over de waarheid • In de lift • Hallo, met mij • Echtpaar, 25 jaar getrouwd Frans Kuipers (1942) • Landschappentroost oftewel het jaar van de rups 1.2.3.4.5.6 Wiel Kusters (1947) • De hitte zegt • Romance • Historisch fragment (1918) • Vluchtig • Nazomer Astrid Lampe (1955) • De klos nog voor je stopt • We zijn al dood troostte hij we zijn al dood • Vlugzout in de dug-out van onze privé drugstore Marije Langelaar (1978) • Vogel • Stad• Brein Joke van Leeuwen (1952) Veranderlijk • Waan meent zich hier gezeten te weten… • De taal van snaren en gebaren… • Een men zegt ik kan niet echt zingen… • Een men zegt: geloof maar… Peter van Lier (1960) Allemaal aanbiedingen • Un bonk sap • Eurootje de kiloooo • Effe iets leuks • Alles vers gesneden • Niet te geloven Erik Lindner (1968) • Terrein • Ik zeul met lood… • Kranten blijven liggen… • Het Noorden… • Bomen buigen weg… • Een man hangt uit een raam… Jannah Loontjens (1974) • Golven • Ga toch slapen • Opperdepop Gwy Mandelinck (1937) Optelsom • Hinderlaag • Groei • Verbinding Erik Menkveld (1959) • Waarom? K. Michel (1958) • Brel komt op bezoek 1.2.3.4.5.6.7.8 Thomas Möhlmann (1975) • Kop • Munt • Rand Els Moors (1976) • Ik kom aangelopen… Erwin Mortier (1965) • Politique des poètes 1.2 Maja Panajotova (1951) • De reiskist • Voorbij • Kaleidoscoop Hagar Peeters (1972) • Aan mijn dartele veranderlijkheid • Zelfportret aan tafel • Op de ruggen van olifanten • Europese jeremiade • De roep die ik in mijzelf hoorde • Aan Alvaro de Campos, heteroniem van Pessoa René Puthaar (1964) • Zij verandert Martin Reints (1950) • Rietkraag • Oponthoud • Gnoe David Van Reybrouck (1971) • Kwetsen 1.2.3.4.5 Filip Rogiers (1966) • Alleman 1.2.3. Alfred Schaffer (1973) • Landverhuizing I.II.III.IV Patty Scholten (1946) • Kamelenmarkt in Egypte • Het olifantenorkest • Bruno • Global heating • Dooie mus • De dieren van de tsunami Rob Schouten (1954) Vijf changementen • Het is niet anders • Val van de dictator • Psalm • Spijs (verandering van) • Mr. en Mrs. Pepys Shrinivasi (1926) • Veranderlijk I.II.III.IV Albertina Soepboer (1969) • Getijdelijk 1.2.3.4.5.6.7 Erik Spinoy (1960) • Nooit • Zacht • Versteend • Smaak • Hoezeer • Wilgenblad Lucienne Stassaert (1936) • Met wisselend gemoed 1.2.3.4 Toon Tellegen (1941) • Veranderingen • Gelijken • Ten dode opgeschreven hond • Dochter Hans Tentije (1944) • Een kind als dit I.II.III.IV.V.VI.VII Willem van Toorn (1935) • Nazomer 1.2.3 Miriam Van hee (1952) • Film 1.2.3 Peter Vermeersch (1972) Verkleuringen • Het inleggen en het konfijten • In potten zitten we – • Nee, niet dat we bewaren… • Dit is het houvast… • Is het te zien… Marjoleine de Vos (1957) • Schoksgewijs Leo Vroman (1915) Jeldican’s veranderingen • Korte inhoud van het voorgaande • Zijn veranderingen • Einde Henk van der Waal (1960) Die het derwaartse aan je waagt • Bahalve kans… • Zoals zovelen… • Je neerleggen… • Zo snel van je terug… Ad Zuiderent (1944) • Voor de verandering • Veerhuis • Over de brug • Wind in het haar

Identifiers

SKUSKU-0552
ISBN 139789056177553