De man van overmorgen
Gijsen, Marnix

Gijsen, Marnix. De man van overmorgen. ‘s-Gravenhage: A. A. M. Stols, 1957. Printed by Boosten & Stols, Maastricht. 194 pages. Volumes: 1 of 1 volume. Fifth Edition. 13 cm. x 21 cm..
Dust jacket missing.. Hardcover.

SUMMARY:
Filip Meeuwissen stamt uit een eenvoudig arbeidersgezin. Het streven van zijn moeder is er echter, vooral met het oog op de toekomst van haar enige zoon, steeds op gericht nog eens tot een betere stand te behoren.
De eerste stap naar dit doel is de verhuizing uit een volkswijk aan de rand va de havenstad naar een ‘nettere’ buurt. Als knaap zien wij Filip school gaan bij de Paters Celestijnen, waar de meeste leerlingen boven zijn stand zijn, doch waar zijn ‘gemoed en karakter’ worden ‘gevormd’.
Zijn wereldse opvoeding ontvangt hij in die tijd van Christine, de veel oudere, overbeschaafde, doch min of meer hysterische zuster van een schoolvriend; zij is op hem verliefd. De idylle wordt verstoord doordat de moeder van Christine deze voor haar onbegrijpelijke ‘liefde’ niet langer duldt en Filip het huis uitjaagt. De verhouding tussen de twee geliefden bereikt haar hoogtepunt, wanneer Christine tijdens een van hun heimelijke ontmoetingen in een vlaag van hysterie haar lang onderdrukte gevoelens eindelijk onder woorden brengt, met het gevolg dat de nog zeer kuise Filip ontredderd op de vlucht slaat. Christine pleegt zelfmoord.
Filip maakt zich de hevigste verwijten, daar hij zelf bij hun laatste onderhoud een in zijn ogen romantische elfmoord ter sprake heeft gebracht, waarover hij in de courant had gelezen, doch de pastoor weet hem er van te overtuigen dat hem geen schuld treft en langzamerhand vindt hij zijn evenwicht terug.
Na de dood van zijn ouders gaat hij rechten studeren. In zijn studietijd raakt hij bevriend met de aristocratische Seger Olbrechts, een brillante cynicus, die er wel in slaag Filip definitief boven zijn klein-burgerlijk milieu uit te heffen, doch niet vermag de hm door de apaters Celestijnen bijgebrachte levensprincipes aan te tasten. De te verwachten breuk tussen hen beiden blijft dan ook niet uit.
Na het beeindigen van zijn studie komt Filip in de stedelijke politiek terecht en weet zich van raadslid op te werken tot wethouder der havenwerken.
Op het hoogtepunt van zijn carriere verschijnt plotseling de inmiddels aan lager wal geraakte Seger Ollbrechts weer op het toneel. Een door deze aangewakkerd schandaal, waardoor Filip dreigt te zullen worden gecompromitteerdm breekt uit. Op het laatste ogenblik gelukt het hem echter zijn onschuld aan te tonen, doch Seger, die dit schandaal heeft aangegrepen als een middel tot late weerwraak op zijn geheel verburgerlijkte studievriend, sterft kort na zijn nederlaag als een gebroken man. Filip weet zich nu achtervolgd door de schimmen van Christine en Seger wier ondergang hij, ondanks zijn wel-gevormde gemoed en karakter op zijn geweten heeft….

6,00

In stock

General

Full TitleDe man van overmorgen
LanguageDutch
Original LanguageDutch

Creators

AuthorsGijsen, Marnix

Imprint

PublisherA. A. M. Stols
Publishing Place's-Gravenhage
PrinterBoosten & Stols
Printing PlaceMaastricht
Release Year1957

Description

H x L x W13 x 0 x 21 cm
Pages194
Volumes1 of 1 volume
Cover FormatHardcover
ConditionDust jacket missing.

Editorial

EditionFifth Edition

Info

SummaryFilip Meeuwissen stamt uit een eenvoudig arbeidersgezin. Het streven van zijn moeder is er echter, vooral met het oog op de toekomst van haar enige zoon, steeds op gericht nog eens tot een betere stand te behoren. De eerste stap naar dit doel is de verhuizing uit een volkswijk aan de rand va de havenstad naar een 'nettere' buurt. Als knaap zien wij Filip school gaan bij de Paters Celestijnen, waar de meeste leerlingen boven zijn stand zijn, doch waar zijn 'gemoed en karakter' worden 'gevormd'. Zijn wereldse opvoeding ontvangt hij in die tijd van Christine, de veel oudere, overbeschaafde, doch min of meer hysterische zuster van een schoolvriend; zij is op hem verliefd. De idylle wordt verstoord doordat de moeder van Christine deze voor haar onbegrijpelijke 'liefde' niet langer duldt en Filip het huis uitjaagt. De verhouding tussen de twee geliefden bereikt haar hoogtepunt, wanneer Christine tijdens een van hun heimelijke ontmoetingen in een vlaag van hysterie haar lang onderdrukte gevoelens eindelijk onder woorden brengt, met het gevolg dat de nog zeer kuise Filip ontredderd op de vlucht slaat. Christine pleegt zelfmoord. Filip maakt zich de hevigste verwijten, daar hij zelf bij hun laatste onderhoud een in zijn ogen romantische elfmoord ter sprake heeft gebracht, waarover hij in de courant had gelezen, doch de pastoor weet hem er van te overtuigen dat hem geen schuld treft en langzamerhand vindt hij zijn evenwicht terug. Na de dood van zijn ouders gaat hij rechten studeren. In zijn studietijd raakt hij bevriend met de aristocratische Seger Olbrechts, een brillante cynicus, die er wel in slaag Filip definitief boven zijn klein-burgerlijk milieu uit te heffen, doch niet vermag de hm door de apaters Celestijnen bijgebrachte levensprincipes aan te tasten. De te verwachten breuk tussen hen beiden blijft dan ook niet uit. Na het beeindigen van zijn studie komt Filip in de stedelijke politiek terecht en weet zich van raadslid op te werken tot wethouder der havenwerken. Op het hoogtepunt van zijn carriere verschijnt plotseling de inmiddels aan lager wal geraakte Seger Ollbrechts weer op het toneel. Een door deze aangewakkerd schandaal, waardoor Filip dreigt te zullen worden gecompromitteerdm breekt uit. Op het laatste ogenblik gelukt het hem echter zijn onschuld aan te tonen, doch Seger, die dit schandaal heeft aangegrepen als een middel tot late weerwraak op zijn geheel verburgerlijkte studievriend, sterft kort na zijn nederlaag als een gebroken man. Filip weet zich nu achtervolgd door de schimmen van Christine en Seger wier ondergang hij, ondanks zijn wel-gevormde gemoed en karakter op zijn geweten heeft...

Identifiers

SKUSKU-2510